zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Alle professionals in de beroepsgroepen welzijn, onderwijs, gezondheid en justitie moeten zich in april 2024 houden aan de nieuwe ‘beschermingscode’. Dinsdagmiddag gaven Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP), Sithree van Heydoorn (MFK) en Dorothy Pietersz-Janga (MFK) het startsein om dit doel te bereiken.

De beschermingscode wordt in het leven geroepen om afspraken te maken rondom de acties van professionals aangaande het signaleren van kindermishandeling en relationeel geweld. In de code wordt duidelijk gemaakt welke stappen er kunnen worden ondernomen om het geweld te stoppen en de situatie voor het kind te kunnen verbeteren. 

Het plan is één van de stappen die het kabinet zet om geweld en mishandeling tegen kinderen te bestrijden. UNICEF Nederland biedt hulp om de beschermingscode op een goede manier te lanceren. De bedoeling is dat artsen, verpleegkundigen, docenten en maatschappelijk werkers meteen na invoering de beschermingscode kunnen gebruiken tijdens hun werkzaamheden.