zondag 14 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De vergoeding voor pleegouders in Caribisch Nederland stijgt met 14,3 procent in 2023. De Rijksdienst Caribisch Nederland heeft de nieuwe bedragen vastgelegd in de Regeling pleegzorg BES. 

Pleegvergoeding is bedoeld om pleegouders financieel te ondersteunen bij de zorg en opvoeding van minderjarigen die in pleeggezinnen wonen. Bijvoorbeeld voor het betalen van dag- en naschoolse opvang, naschoolse activiteiten, kleding en levensonderhoud. 

De bedragen worden ieder jaar verhoogd, gebaseerd op de consumentenprijsindex.