zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Kustwacht gaat uitbreiden. Met meer personeel ontwikkelt de organisatie zich tot een 24/7 opererende instantie. Dat staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied, dat minister Kajsa Ollongren (D66) van Defensie aan de Kamer heeft gestuurd.

De Kustwacht groeit de komende jaren naar verwachting met ongeveer 265 medewerkers, waaronder tientallen voltijdbanen. De nieuwe medewerkers worden voornamelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Met de personele groei versterkt de Kustwacht onder meer het grenstoezicht. Daarnaast investeert de organisatie komend jaar in nieuw en bestaand materieel.