zaterdag 2 maart 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De inflatie op Bonaire daalt licht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op Sint Eustatius en Saba bleef de inflatie stabiel.

Volgens het CBS waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire in het vierde kwartaal van 2022 8,1 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal in 2021. Ten opzichte van het derde kwartaal was dit 12,2 procent. Het CBS zegt dat de afname van de inflatie te maken heeft met de subsidie op het vastrecht van elektriciteit die inging op 1 november. 

Het CBS meldt verder dat ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, de prijzen op Bonaire met 1,9 procent daalden in het vierde kwartaal. Ook deze daling werd veroorzaakt door de subsidie. In 2022 lag het gemiddelde prijspeil op het eiland 9,7 procent hoger dan in 2021.

Op Sint Eustatius stegen de prijzen in het laatste kwartaal van 2022 met 9,1 procent. In het derde kwartaal was dit 9,0 procent. De oorzaak van de lichte stijging komt volgens het CBS door de prijsstijging op voeding. De consumentenprijzen op het eiland stegen in het vierde kwartaal van 2022 met 0,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In het vierde kwartaal werden prijzen op voeding en alcoholvrije drankjes duurder. Het CBS meldt dat het algemene prijspeil met 7,7 procent daalde ten opzichte van 2021.

De inflatie op Saba bleef gelijk, zowel in het derde als in het vierde kwartaal van 2022 stegen de consumentenprijzen met bijna tien procent. Vooral de prijs van voeding en producten voor onderhoud en reparatie van woningen waren hoger dan in 2021. De daling van de benzineprijs had volgens het CBS een drukkend effect op de inflatie. De consumentenprijzen in het vierde kwartaal stegen gemiddeld met bijna één procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen op producten voor onderhoud van woningen stegen met 23,5 procent ten opzichte van vorig kwartaal.

De prijs voor benzine daalde met bijna zeven procent in vergelijking met het derde kwartaal. Over het algemeen was het prijspeil op Saba 8,6 procent hoger in 2022. Dit komt, net als bij de andere eilanden, door hoge prijzen voor voeding, vervoer en huisvesting, water en energie.