zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De rechtbank in Den Haag wijst de bezwaren van zes Surinaamse organisaties tegen het aanbieden van het nationale excuses over het slavernijverleden af. Dat meldt de NOS. De emoties bij het publiek liepen hoog op. 

De stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en Herstel, Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit, Keti Koti en de vereniging Wi-Sten spanden een kort geding aan tegen het kabinet, nadat eind vorige maand bekend werd dat het kabinet op 19 december excuses zou maken voor het Nederlandse slavernijverleden. De organisaties vinden dat de excuses te vroeg komen en het nu lijkt op een overhaaste beslissing zonder overleg met belanghebbenden. 

Volgens de rechter gaat het hier om onder andere ethische kwesties. De organisaties vinden dat het kabinet de zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden, maar de Staat is volgens de rechter niet verplicht om excuses te maken. 

Surinaamse organisaties willen dat er een verbod komt op eerdere excuses dan 1 juli omdat er nog onderzoeken lopen over de precieze rol van Nederland bij de slavenhandel. Ook wordt aan die datum vastgehouden omdat de slavernij op 1 juli 1863 officieel door Nederland werd afgeschaft. Daarnaast willen de organisaties dat het kabinet de onderzoeken eerst afwacht ander is het volgens de organisaties niet duidelijk waarom het kabinet excuses maakt. 

Volgens advocaat Joancy Breeveld werkt de uitspraak van de rechter traumatiserend. “De overheid doet wat ze wil en dat is in deze situatie extra pijnlijk.” Bovendien is er volgens de advocaat geen transparantie geweest rondom de excuses, dit brengt schade toe aan degene aan wie de excuses is gericht.