woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) moet Selikor meer controleren op afspraken die ze maakt met het vuilverwerkingsbedrijf. Dat meldt minister van Financiën, Javier Silvania (MFK). 

Het ministerie van Financiën laat weten dat Selikor zich niet aan de afspraken heeft gehouden voor uitkering van de tweede tranche liquiditeitssteun. Het bedrijf heeft hiervoor 4,8 miljoen gulden ontvangen. 

GMN zegt tevreden te zijn met het werk van Selikor, in tegenstelling tot het ministerie van Financiën. Selikor is de afspraak niet nagekomen om twintig woonwijken per maand grondig schoon te maken. Het ministerie adviseert Selikor om tijdens het schoonmaken, foto’s van de werkzaamheden als bewijs aan te leveren.

Financiën wil dat GMN de bevolking meer betrekt bij het hele proces door content op de website en Facebook van het ministerie te plaatsen. Ook heeft het ministerie van Financiën geconstateerd dat Selikor niet gewend is om uitgebreide verantwoording af te leggen, omdat er onvolledige documenten zijn aangeleverd. 

Om in aanmerking te komen voor de derde tranche, moet Selikor aan alle voorwaarden voldoen en de besteding van de tweede betaling verantwoorden.