woensdag 7 december 2022 22:47
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
15 november 2022

Het vragenuurtje en de interruptie mogelijkheid tijdens een statenvergadering worden hoogstwaarschijnlijk begin januari 2023 geïntroduceerd. Dat zegt Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) tegenover NU.cw. Met de opening van het nieuwe Statenjaar in september, introduceerde America-Francisca het idee voor de twee nieuwe concepten. 

Bij de Staten is hier nu een beschikking over ingediend. De commissie Werkwijze deed in juni een voorstel om iedere donderdag een vragenuur te houden. Het onderwerp van het vragenuur zal nog vóór een centrale commissie of openbare Statenvergadering worden behandeld. Statenleden kunnen vooraf schriftelijk een vraag indienen die door de minister moet worden beantwoord.

In Nederland is het vragenuur iedere week op dinsdagmiddag. Gemiddeld worden er zo’n veertien vragen gesteld die worden uitgekozen door griffiers en de voorzitter. Op Curaçao duurt de bijeenkomst maximaal een uur en zal beginnen wanneer de ministers en vragenstellers aanwezig zijn.

Met de interruptie mogelijkheid kunnen Statenleden elkaar straks onderbreken tijdens een vergadering. Dit betekent dat de spreker gestoord mag worden wanneer de Statenvoorzitter dit toelaat. Voor elk agendapunt mag het Statenlid maximaal drie interrupties maken en dit moet een korte opmerking of vraag zijn. 

-- Advertentie --

One comment on “Statenleden mogen vuur aan schenen leggen tijdens vragenuurtje”

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram