woensdag 7 december 2022 21:35
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
7 november 2022

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) gaat mee in het plan om de minimumlonen te verhogen als er een goede analyse plaatsvindt. Daarnaast wil de VBC dat sociale partners het eens worden over andere maatregelen die op kort termijn kunnen uitgevoerd kunnen worden. Dat meldt de VBC.  

De VBC wil met sociale partners als werknemers, werkgevers en de overheid in gesprek gaan over hoe een energietoeslag doorgevoerd kan worden in bedrijfssectoren waarin veel minimumloners werken. Door middel van maatregelen die de risico's van de loonsverhogingen wegnemen, kan de private sector de verhogingen van de lonen deels opvangen. “Daarnaast stelt de VBC voor om, parallel aan het besluit omtrent de minimumloon verhoging, met sociale partners tot een principeakkoord te komen”, aldus de VBC. In het principeakkoord staan de afspraken die sociale partners met elkaar hebben gemaakt. 

Op korte termijn moeten er volgens de VBC ook afspraken worden gemaakt om een ‘economic recovery board’ (ERB) te benoemen. Sociale partners zullen hierin een gelijke stem hebben. Met het bestuur moeten lange termijn maatregelen worden uitgewerkt die bijdragen aan duurzame economische groei. Daarnaast ligt er een voorstel om een planbureau te installeren die gebruik maakt van een betrouwbare onderzoeksmethode en moderne meetinstrumenten heeft om de economische impact door te rekenen. Dit geldt voor zowel de minimumlonen als de belastingherzieningen.

De vereniging is van mening dat een acceptabele en realistische minimumloon verhoging alleen mogelijk is als er een goede analyse wordt uitgevoerd. Daarbij moet de overheid de risico’s van de minimum loonsverhoging in de gaten houdt. Daarom wil de vereniging maatregelen uitwerken die kostenverlagend werken voor de private sector en de koopkracht bevorderen voor de minderbedeelde. Binnen de VBC zijn in samenwerking met een aantal experts realistische alternatieve maatregelen bedacht die bij kunnen dragen aan het koopkrachtbehoud. 

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram