maandag 5 december 2022 20:42
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
7 november 2022

Het Platform Slavernij en Slavernij Erfgoed (PSHS) vindt dat ‘Keti Koti-dag’ veranderd moet worden in “Dag van Emancipatie”. Dat staat in een brief van het platform gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot (CDA). Zij sturen de brief naar aanleiding van de excuses over het slavernijverleden die de Nederlandse regering gaat maken.

Op deze dag moet er volgens het platform stil worden gestaan bij de afschaffing van de slavernij in Koninkrijk op 1 juli 1869. De benaming Keti Koti is volgens het platform alleen een benaming voor de Surinaamse nakomelingen die in Nederland wonen. “In de Curaçaose beleving zou de naam Keti Koti ervaren worden als weer een blijk van miskenning van de effecten van het Nederlandse slavernijverleden”, aldus het PSHS. 

Het platform steunt de invoering van de nationale herdenkingsdag, maar is het niet eens met de naam die hiervoor wordt voorgesteld. Op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten wordt de dag officieel al “Emancipation Day” genoemd. Op Aruba, Bonaire en Curaçao “Dia di Emansipashon” en in Suriname “Dag der Vrijheden”. Op Sint Eustatius was Emancipation Day dit jaar voor het eerst een officiële vrije dag.

In de brief aan Bruins wordt ook ingegaan op de vraag of in 2023 nu 160 of 150 jaar afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk wordt gevierd. Van 1869 tot 1879 stonden de slaven nog steeds onder staatstoezicht. Van dit toezicht was er op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geen sprake. Het platform vraagt zich af wat nou de echte datum is van de afschaffing van de slavernij. Emancipatiedag moet volgens PSHS ook de jaarlijkse verplichting zijn dat er gewerkt moet blijven worden om het slavernijverleden te verwerken. Met als resultaat het voltooien van het emancipatieproces.

Op Curaçao heerste tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw het systeem van ‘paga tera’. Dit was een systeem waarbij de vrijgekomen slaaf kon blijven wonen op de plantage met als verplichting een aantal dagen in het jaar voor de  eigenaar te werken zonder betaling. Of kon blijven werken in ruil voor een woning en stuk grond.

Ook vraagt het platform in de brief aandacht voor de motie-Ceder. In de motie wordt erop aangedrongen waarheidsvinding te laten plaatsvinden en wetenschappelijk onderzoek te doen naar het Nederlandse slavernijverleden.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram