woensdag 7 december 2022 14:32
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
4 november 2022

De verhoging van het minimumloon kan een negatief effect hebben op het macro-economisch niveau van het land. Dat blijkt uit documenten van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) die het Antilliaans Dagblad in handen heeft. Toch is MEO wel een voorstander van de verhoging van 11,2 procent van de minimumlonen.

Uit de documenten blijkt dat een hogere loonvoet een negatief effect kan hebben op de consumentenprijzen. Dat betekent dat er een afname kan zijn van economische activiteiten, zoals boodschappen doen of kleding kopen. “Verder zal de koopkracht voor een groot deel van de bevolking afnemen, omdat deze mensen minder te besteden zullen hebben. De koopkracht van de minimumloners zal wel omhoog gaan”, aldus MEO.

Aangezien de economische vooruitzichten voor 2022 en 2023 tot voor kort positief waren en het lijkt alsof de economie verder zal groeien, zegt het ministerie in te stemmen met de verhoging. Toch is MEO voorzichtig en raadt het ministerie aan om tijdens de besluitvorming over het indexeren van het minimumloon te kijken naar de sociaaleconomische factoren zoals opleiding, beroep en inkomen. De economische groei kan verstoord worden door de stijgende consumptieprijzen als gevolg van de verhoging van de minimumlonen. Dit heeft voor midden vermogenden een negatief effect. 

Het plan voor de verhoging van het minimumloon komt van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). Het kabinet Pisas wilde het bedrag in september al verhogen en dit herhalen in januari 2023. De eerste verhoging is niet doorgegaan waarna werd besloten beide verhogingen in één keer te doen. Met de verhoging van het minimumloon zal het uurloon na de jaarwisseling stijgen naar 10,70 gulden.

Loonvoet is een economische term die wordt omschreven als maatstaf voor de bepaling van het loon.  In een voorbeeld: “De gemiddelde stijging van de verdiende lonen in de marktsector, inclusief de sociale lasten die de werkgever moet dragen.”

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram