donderdag 30 maart 2023 16:03
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: Siophan Homan
|
11 oktober 2022

De aanpak van witwassen en financiering van terrorisme op Sint Maarten is ontoereikend en heeft meer aandacht nodig. Dat blijkt na een onderzoek door de Raad voor de rechtshandhaving (de Raad). De Raad wijst erop dat de overheid wel eerst beter beleid moet opstellen en een deel van de regelgeving moet actualiseren om de aanpak mogelijk te maken.

De Raad voor de rechtshandhaving is een inspectieorgaan dat de effectiviteit en kwaliteit van verschillende justitiële diensten en instellingen op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk controleert. 

De Raad concludeert dat er, net als in eerdere rapporten, nog verschillende knelpunten zijn die de aanpak van de witwaspraktijken en financiering van terrorisme in de weg staan. Specifiek belemmert een gebrek aan de juiste middelen de autoriteiten om de gewenste aanpak te gebruiken. Op deze manier blijft de schaal waarop witwassen plaatsvindt giswerk. Verder moeten organisaties als politie en Openbaar Ministerie volgens de Raad verder professionaliseren bij het uitvoeren van hun wettelijke taken.

De Raad zegt dat grensoverschrijdende criminaliteit zorgt voor grote gevolgen voor het imago van het land, de economie en de democratische rechtsorde. Met het oog op de aanbevelingen van de Caribische Financiële Actie Taskforce (CFATF) wil de minister van Justitie Anne Richardson noodzakelijke investeringen doen om de autoriteiten beter voor te breiden. 

Voordat de autoriteiten het witwassen en financieren van terrorisme beter kunnen bestrijden, moet de overheid eerst beter beleid opstellen en een deel van de regelgeving actualiseren, meldt de Raad. Er is nog geen specifiek beleid opgesteld om de criminaliteit te bestrijden. De Raad heeft Richardson twaalf aanbevelingen gedaan om de knelpunten aan te pakken. Welke aanbevelingen dat zijn, vermeldt het rapport niet.

In 2011 werd met een criminaliteitsbeeldanalyse een beeld geschetst van de mate waarin het witwassen van geld en terrorismefinanciering kon plaatsvinden omdat autoriteiten niet in staat waren dit te bestrijden. Sindsdien is er volgens de Raad niet veel veranderd. De autoriteiten stellen dat witwassen nog steeds veel plaatsvindt. Op terrorismefinanciering is momenteel geen concreet zicht omdat er geen middelen zijn die meten of dit op het eiland voorkomt.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram