zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Koning Willem Alexander heeft dinsdagmiddag de nieuwe gouverneur van Sint Maarten beëdigd. Ajamu Baly is met ingang van 10 oktober 2022 de vertegenwoordiger op Sint Maarten van de koning.

De beëdiging vond plaats op Paleis Huis ten Bosch. Baly neemt daarmee het stokje over van Eugene Holiday, wiens ambtstermijn op dat moment afloopt. Baly is geboren op Sint Maarten en studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2014 werkt hij als secretaris-directeur van de Raad van Advies van Sint Maarten. Ook is hij sinds begin dit jaar plaatsvervangend rechter-commissaris bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

De gouverneur is benoemd voor een periode van zes jaar. Hij kan maximaal twaalf jaar aanblijven. Baly zal na het aftreden van Holiday op 10 oktober tijdens een vergadering van de Staten het ambt van Gouverneur aanvaarden.