zaterdag 1 oktober 2022 12:54
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
22 september 2022

Scholen moeten een anti-pestprotocol instellen om discriminatie en pesterijen terug te dringen. Daarnaast zou voorlichting helpen om leerlingen bewust te maken van pestgedrag. Dat staat in een adviesrapport van onder andere de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Uit onderzoek van UoC, Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en Universiteit van Groningen (RUG) is gebleken dat leerlingen in het funderend onderwijs (FO) vaker aangeven gediscrimineerd te worden dan leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). 

De helft van de vierhonderd ondervraagde leerlingen in het FO-onderwijs geeft aan wel eens gediscrimineerd te worden. Vooral discriminatie van kinderen met overgewicht wordt in het FO veel genoemd. Bijna 25 procent van de VO- leerlingen geeft daarnaast aan wel eens gepest te worden over land van herkomst, familie en seksuele voorkeur. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat leerlingen met zowel een witte als donkere huidskleur vaker gepest worden dan leerlingen met een middenbruin of lichtbruine huidskleur. Ook speelt de motivatie om naar school te gaan een rol in het pestgedrag. Kinderen die het leuk vinden om naar school te gaan pesten over het algemeen minder.

Het adviesrapport is opgesteld met als doel hoe vaak er discriminatie en gepest wordt op scholen. Het advies uit het rapport is om op scholen een anti-pestprotocol in te stellen en die jaarlijks te evalueren. Daarnaast is voorgesteld om leerlingen voorlichting te geven over pesten en discrimineren. Er wordt aangeraden hier al op jonge leeftijd mee te beginnen. Met deze concrete aanbevelingen moet het pestgedrag terug worden gedrongen. 

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram