vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Bonaire heeft sinds afgelopen week een “Informatiepunt milieu” bij de Kamer van Koophandel. Het Informatiepunt milieu is gestart in samenwerking het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Ondernemers kunnen bij het informatiepunt terecht voor informatie over het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES). Door deze milieuregels kunnen bedrijven op een duurzame manier ondernemen en wordt het milieu, de natuur en de leefomgeving van mens en dier schoner en veiliger.

Het besluit gaat naar verwachting begin 2023 in en zorgt ook voor minder regeldruk, omdat minder bedrijven een vergunning hoeven aan te vragen. Het Informatiepunt milieu is gevestigd in de lobby van de Kamer van Koophandel Bonaire aan de Kaya Amsterdam 23 en is dagelijks geopend van 8:00 tot 12:00.