maandag 5 december 2022 07:57
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: Rick Hart
|
15 september 2022

De overheid geeft donderdag een persconferentie over de voorwaarden van Nederland die verbonden zijn aan de 12,5 procent salariskorting. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK), premier Gilmar Pisas (MFK) en minister Ornelio Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverleningvan zullen aanwezig zijn op de persconferentie. 

De persconferentie begint om 11.30 uur. De Nederlandse vertaling is te volgen via dit liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-) fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [12:57] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht voor dit Liveblog en graag tot een volgende keer.
 • [12:56] Pisas zegt in de persconferentie duidelijkheid te hebben willen geven. Hij wil Curacao opbouwen. Het is niet gemakkelijk en we kunnen van mening verschillen. Het moet niet zo zijn dat we volop uitleg geven en vervolgens wordt gezegd dat dat niet gebeurt. Hij wijst erop dat zijn regering transparant is en het land verder wil opbouwen.
 • [12:54] Silvania zegt in augustus verschillende interviews te hebben gegeven.
 • [12:50] Volgens Silvania zal de rechter bij een uitspraak over deze discussie niet op de stoel van een minister kunnen gaan zitten. Silvania zegt dat duidelijk is gemaakt dat de 12,5 procent gefaseerd zal worden afgebouwd.
 • [12:47] Dit alles wordt volgens Pisas volgens een strategie gedaan. Op het moment dat een wet naar het parlement gaat dan zal er wederom een discussie ontstaan. Nederland vindt dat het parlement op dezelfde lijn moet zitten en daar is Pisas het niet mee eens. De regering wil de discussie vermijden. Het ministerie van Financiën heeft aanpassingen gedaan en dit is in een brief aan de staatssecretaris gecommuniceerd.
 • [12:43] Er wordt nu meer geld binnengehaald door een betere compliance, maar de financiële situatie van het land blijft precair. Uit de belastinginkomsten worden kosten als een reis naar Dubai betaald.
 • [12;40] Het wetsvoorstel Normering Topinkomens ligt bij het parlement, zegt Silvania. Komende maandag wordt er wederom een vergadering over gehouden. Op ambtelijk niveau wordt er met Nederland gesproken over een oplossing.
 • [12;37] Pisas zegt dat Curacao deel uitmaakt van het Koninkrijk. We laten op dit moment zien dat we financieel onafhankelijk kunnen zijn. De actie van gisteren verzwakt onze onderhandelingspositie ten opzichte van Nederland, aldus Pisas.
 • [12:33] Silvania zegt niet precies te weten wat Van Huffelen wil. Pisas wil de bevolking het proces met Nederland laten zien.
 • [12:31] Pisas zegt dat zijn regering haar best doet, maar dat het nu afhangt van Nederland. Hij denkt dat de actie van de vakbonden van gisteren Nederland meer kracht geeft om zijn poot stijf te houden omdat ze zien dat Curacao verdeeld is. We zouden een front moeten vormen.
 • [12;28] Er wordt nu gewacht op een antwoord van Van Huffelen of de aanpassingen in het Landsbesluit worden goedgekeurd.
 • [12;26] Silvania zegt dat de regering het niet eens was met de beslissing om de 12,5 procent korting te koppelen aan het Landsbesluit Normering Topinkomens. Desalniettemin is dit gebeurd.,
 • [12:25] De regering heeft bij het schrijven van de wet Normering Topinkomens rekening gehouden met de eisen die de staatsecretaris heeft gesteld, aldus Silvania.
 • [12:22] Silvania zegt dat als de economie beter draait er ook meer geld binnen zal komen. Hij wil niet ingaan op de vraag hoe hij de economische pilaren wil versterken.
 • [12:20] Martina legt uit dat er een beoordeling komt per ambtenaar voor indexering. Voorheen kreeg een ambtenaar de indexering automatisch.
 • [12;18] Als parlementariër strijdt je voor de bevolking en dien je tegengas te geven. Als je onderhandelt met Nederland dan worden er voorwaarden gesteld. Er komt door een betere compliance nu meer geld binnen.
 • [12:15] De vragenronde van de pers begint.
 • [12;13] Er is verder voorgesteld een overgangsregeling in te stellen. De periode om de topinkomens te verlagen zou langer moeten worden, gefaseerd dus.
 • [12;12] Daarnaast heeft de minister voorgesteld om onderscheid te maken in grootte van bedrijven. Hierbij gaat het onder andere om aantal werknemers en omzet.
 • [12:10] In juni is begonnen met het geven van informatie over Normering topinkomens. De RMR is in juni akkoord gegaan met de eerder gestelde voorwaarden. Eerder had de premier al aangegeven het niet eens te zijn met het koppelen van de Normering Topinkomens aan de 12,5 procent.
 • [12:09] Miguel Jackson zegt een aantal zaken te willen accentueren. In maart 2022 is al gevraagd aan Nederland om de 12,5 procent te verzachten. In mei heeft de staatsecretaris toegezegd dit in de RMR mee te nemen.
 • [12:05 ] De regering zou voorstellen om de 12,5 procent gefaseerd terug te draaien.
 • [12:04] Eustatia vertelt wat het de regering zal kosten. Hierbij gaat het om tientallen miljoenen guldens. Dit ozu mogelijk zijn omdat er meer inkomsten zijn.
 • [12:03] De heer Eustatia geeft uitleg middels een slide. Hetgaat hierbij om bezuinigen die doorgevoerd kunnen worden en een voorstel voor versoepleing van de inkorting ondermeer middels het verstrekken van subsidie.
 • [12:00] De staatssecretaris zou hier akkoord mee moeten gaan. Als dat niet gebeurt dan is het parlement aan zet.
 • [11:59] Javier Silvania zegt dat de beslissing is genomen om de 12,5 procent gefaseerd terug te draaien, loontrede, vakantiegeld en indexering maken daar onderdeel van uit.
 • [11;58] De vakbonden zijn deze geinformeerd over de route die nu genomen gaat worden. Nu is er een staking aanstaande en dat is volgens Martina onnodig.
 • [11:57] Volgens Martina heeft de regering geld gereserveerd om de 12,5 procent te compenseren. De Landsverordening Normering Topinkomens zal zo snel mogelijk van kracht moeten worden. Het parlement is hier al lang mee bezig.
 • [11;56] Op 1 januari 2020 is de wet van kracht geworden voor het verlagen van de personeelskosten. Er zal in 2023 geen loonsverhoging komen, aldus Martina. De regering Pisas 2 zag zich geconfronteerd met de voorwaarden. Op 24 juni 2022 heeft de Rijksministerraad besloten dat onder voorwaarden de 12,5 procent afgeschaft kan worden. Normering Topinkomens is één van de voorwaarden.
 • [11:53] Orelio Martina zegt dat de pandemie grote gevolgen had voor de economie. De vorige regering heeft Nederland benaderd voor liquiditeitssteun. De vorige regering is akkoord gegaan met de voorwaarden voor de steun waaronder het Landspakket. Personeelskosten moesten omlaag. Dit uit solidariteit met werknemers in de privé-sector die minder gingen verdienen of zelfs ontslagen werden.
 • [11:51] Pisas zegt dat de regering hard werkt aan opbouw waaronder minister van Onderwijs Van Heydoorn. Hij betreurt het dat de vakbonden nu acties voorbereiden.
 • [11;49] De regering vraagt zich af waarom de vakbonden nu met acties willen komen. Het doel is onduidelijk aangezien er duidelijk afspraken zijn.
 • [11:49] De afgelopen jaren waren erg zwaar voor iedereen. Mensen hebben hun werk verloren, etc. Als we nu de afspraak verbreken met Nederland dit grote gevolgen zal hebben voor ons land. Een aanwijzing zou één van de consequenties kunnen zijn.
 • [11:47] Er zijn onlangs gesproken met de vakbonden over hoe de situatie er nu voor staat. Pisas zegt nu verrast te zijn door acties van de bonden. De vakbonden zeggen nu dat dat gesprek zonder respect en arrogant was.
 • [11:44] Er wordt een video getoond van voormalig staatssecretaris Raymond Knops waarin hij zegt dat Curacao zich niet aan de voorwaarden. Pisas zegt dat nu het besluit is genomen tot versoepling inkorting arbeidsvoorwaarden. Via een slide wordt een brief van 24 juni 2022 van staatssecretaris Van Huffelen getoond waarin geschreven wordt over afbouw van de 12,5 procent.
 • [11:41] Pisas zegt dat er liquiditeitssteun is ontvangen door Curacao. Nederland is met voorwaarden gekomen waaronder verlaging van salaris van 25 procent voor ministers en Statenleden en daarnaast 12,5 procent voor ambtenaren. Middels een slide wordt uitleg gegeven over de personeelskosten.
 • [11:39] Premier Gilmar Pisas opent de persconferentie zegt dat iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen van gisteren. Om speculaties te voorkomen is deze persconferentie bedoeld. De regering wil zo transparant mogelijn zijn.
 • [11:30] We zijn afwachting van de persconferentie.
 • De persconferentie begint om 11.30 uur.
-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram