dinsdag 4 oktober 2022 12:18
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
30 augustus 2022

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil meer informatie verzamelen over de impact van migratie op de economie van Curaçao. De Raad overweegt een verkenning uit te voeren over het onderwerp.

De verkenning is een vervolg op een symposium dat SER’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in 2019 hielden met het thema Migratie, Sociaal Economische Ontwikkeling en Beleidsuitdagingen.

De SER heeft intussen ook twee verkenningen uitgebracht over de toekomst van Algemene Ouderdomsverzekering en de bijdrage van migrantenpopulaties aan de sociaal economische ontwikkeling van Curaçao. Volgens de Raad is de werkloosheid op Curaçao nog steeds onaanvaardbaar hoog, met name onder jongeren.

De vraag die centraal staat bij de SER is of de ter beschikking staande arbeidscapaciteit op de lokale markt, die nu inactief is, in afdoende mate effectief kan worden benut en aan welke randvoorwaarden voldaan dient te worden. Daarnaast wil de SER inzicht krijgen in de mogelijkheden om buitenlandse arbeidskrachten zoveel mogelijk te integreren in de lokale arbeidsmarkt op Curaçao.

Het is nog niet bekend wanneer de verkenning van start zal gaan.

-- Advertentie --

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram