dinsdag 30 mei 2023 12:23
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
26 augustus 2022

De Rijksministerraad heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijke aanwijzing voor Aruba. In juli adviseerde het College Aruba financieel toezicht (CAft) de aanwijzing.

Uit het hoor- en wederhoortraject bij de vastgestelde begroting 2022 bleek dat Aruba slechts één van de dertien aanbevelingen van het CAft in voldoende mate heeft opgevolgd. De Rijksministerraad werd eerder al op verschillende momenten geïnformeerd over de zorgwekkende financiële situatie van het eiland.

Het CAft ziet veel risico’s, waaronder oplopende rente, en benadrukt dat maatregelen noodzakelijk zijn om de schuldtoename in 2022 te beperken. “Nu Aruba in onvoldoende mate blijk geeft het pad naar duurzame overheidsfinanciën zelf te hervatten, ziet het CAft geen andere mogelijkheid dan een aanwijzing te adviseren”, concludeerde het College.

Het is nu aan de Rijksministerraad om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt en wat de precieze inhoud zal zijn. Het advies van het CAft stond op de agenda van de Rijksministerraad van vrijdag. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) benadrukt na afloop dat ze hoopt dat de aanwijzing niet nodig zal zijn. Aruba heeft tot begin september om een zienswijze voor te leggen. Aruba zal, zolang het proces voor de mogelijke aanwijzing loopt, geen liquiditeitssteun ontvangen.

“Aruba werkt momenteel aan de zienswijze waarin in detail gereageerd wordt op het advies van het CAft”, stelt premier Evelyn Wever-Croes (MEP). “Zoals we de Rijksministerraad al eerder hebben geïnformeerd, is er geen geldige basis voor een aanwijzing. Het is niet nodig, Aruba is de schulden aan het verlagen.”

De Rijksministerraad zal zich in september buigen over de zienswijze en de aangepaste begroting. De knoop over de mogelijke aanwijzing zal in oktober definitief worden doorgehakt.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram