donderdag 14 september 2023 11:40
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
8 augustus 2022

Het Bestuurscollege van Bonaire is verdeeld over een wettelijk verbod op praktijken van ‘homegenezing’. Het bestuurscollege vindt dat er eerst verder onderzoek moet worden gedaan. Dat blijkt uit het adviesrapport van het Bestuurscollege naar aanleiding van een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer.

De VVD, D66, PvdA, SP, GroendLinks en Partij voor de Dieren hebben het initiatiefwetsvoorstel ingediend om ‘handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie’ strafbaar te stellen in Nederland en op de BES-eilanden. De zogenoemde conversietherapie heeft als voornaamste doel om homoseksuelen te ‘bekeren’ tot heteroseksualiteit en wordt uitgevoerd door religieuze groepen.

Het bestuurscollege erkent de schadelijkheid van de praktijken, maar stelt dat er verdeeldheid heerst over de kwestie op het eiland. Zo zien kerkleiders van de lokale kerken op Bonaire het wetsvoorstel als een inbreuk op de vrijheid van Godsdienst. Volgens Fundashon EQ zal de wet juist voor veel positieve veranderingen zorgen en biedt het handvaten indien er sprake is van conversiehandelingen of acties die in de buurt komen van dergelijke ‘therapieën’. De organisatie zegt bekend te zijn met gevallen van praktijken van ‘homegenezing’ op Bonaire.

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de initiatiefnemers hebben besloten verder onderzoek niet af te wachten. Het verbod op conversietherapie moet ook in het Wetboek van Strafrecht BES komen. Volgens de Tweede Kamerfracties zijn er geen bijzondere omstandigheden aan de orde om de regeling alleen in Nederland te laten gelden. 

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram