maandag 8 augustus 2022 08:43
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
4 augustus 2022

De overheid geeft donderdag een persconferentie over de opheffing van de crisisstructuur rondom covid-19. Premier Gilmar Pisas (MFK) en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dorothy Pieters-Janga (MFK) zullen aanwezig zijn.

De persconferentie begint om 11.30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-)fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [12:31] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht voor dit liveblog en graag tot een volgende keer.
 • [12:31] Pietersz-Janga sluit af met te zeggen dat Covid niet voorbij. Draag zoveelmogelijk je mondkapje en ga zoveel mogelijk uit in de open lucht. Pisas zegt dat zijn regering trots is op allen die hebben bijgedragen aan het bestrijden van de pandemie, ook de pers dankt hij. Daarnaast dankt hij de bevolking. Hij is verder blij dat we door deze moeilijke periode zijn heen gekomen. Blijf vertrouwen houden, aldus Pisas.
 • [12;24] Vragen van Nu.cw.
 • [12:22] De raffinaderij is volgens Pisas prioriteit nummer één van de regering. Volgende week zal de Raad van Advies zich erover buigen. Het Landsbesluit zal nog naar de gouverneur moeten. Er zal een non-disclosure agreement getekend gaan worden. De onderhandelingen gaan door met de investeerder. De wet moet zo snel mogelijk worden geimplementeerd. Het is niet makkelijk, aldus Pisas. Ook uit Nederland zijn gespecialiseerde juristen ingevlogen.
 • [12:19] Pisas vertelt hoe het staat met COHO. Het laatste bezoek was aan Aruba. Eind augustus komen de landen weer samenkomen. Met de draft is men nu bezig.
 • [12:16] Melfor vertelt dat er een app is gebruikt bij de pandemie. Het geld van 500.000 gulden is gebruikt voor een website en de app, daarnaast is er een QR code ontwikkeld. De Healt App blijft actief en kan ergens anders voor gebruikt worden. Pisas zegt dat er tijdens de crisis beslissingen zijn genomen. Het heeft veel tijd gekost omdat er ook met Google en Apple contact was. Hij herhaalt dat de app ook voor andere zaken gebruikt kan gaa worden in de toekomst.
 • [12:14] De strategie van vaccineren zal hetzelfde blijven volgens Jansen. De effecten van de vaccinaties zijn voldoende voor de bevolking.
 • [12:11] Jansen zegt dat er een vaccin is tegen 'small poks'. Het virus wordt op een andere manier overgebracht dan Covid. Er zal geen grote campagne worden gelanceerd tegen monkey pocks.
 • [12:07] Pietersz-Janga zegt dat apenpokken een variant van pokken zijn. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat er geen verspreiding plaatsvindt. Apenpokken is volgens de minister niet dodelijk. Mensen die zwanger zijn of besmet zijn met HIV moeten wel extra oppassen met dit virus.
 • [12:05] SG van het ministerie van GMN Melfor zegt dat het extra personeel dat is ingezet bij het ziekenhuis niet vergeten moeten worden. De vaccins hebben we gratis gehad van Nederland.
 • [12:04] Bij de politie zijn op dit moment geen fondsen meer omdat die zijn ingezet voor de inzet van agenten tijdens de crisis.
 • [12:01] Volgens de premier is het lastig om nu al cijfers te geven over wat de crisis ons gekost heeft. Er zal onderzoek naar gedaan gaan worden. Over het geld wat geleend is, wil Pisas niet eens spreken want dat is een groot bedrag.
 • [11:59] Pisas zegt dat er inderdaad mensen vertrekken van Curacao. Er moeten investeerders worden aangetrokken en het ministerie van Financien is daar druk mee bezig. Ook het toerisme zal moeten worden gestimuleerd. Er hebben zich zeker 2000 mensen gevestigd op Bonaire vanuit Curacao. Pisas roept mensen op het niveau van het onderwijs te verhogen. Als we geen professionals hebben die dat kunnen, dan halen we ze uit het buitenland. Pisas zegt dat zijn regering zich wel degelijk zorgen maakt over de exodus.
 • [11:53] Pietersz-Janga zegt dat de situatie rondom apenpokken wordt gemonitord. Er is tot op heden geen geval van apenpokken geconstateerd op Curacao.
 • [11:52] Pisas zegt dat er 2 documenten in de maak zijn voor de toekomst en de aanpak van een volgende crisis. De Landsverordening Crisisbeheersing zegt dat er na 6 maanden na het beeindigen van een crisis een evaluatierapport opgesteld moet worden. Een derde tussenrapportage is in de maak.
 • [11:49] In de vragenronde zegt Iralis Jansen dat in Nederland wordt begonnen met boostershots. In dit soort landen is sneller sprake van een griepgolf. Hoe de boosters worden opgepakt in samenwerking met Nederland daar wordt overleg over gevoerd.
 • [11:46] De minister zegt dat haar ministerie het virus blijft monitoren. Ze dankt iedereen voor haar inzet. En we moeten op onze gezondheid blijven letten.
 • [11:45] Er worden toch nog een aantal adviezen gegeven rondom Covid. Op drukke plaatsen afstand nemen en een mondkapje dragen en mensen die zich ziek voelen moeten naar de huisarts. Handen wassen blijft aangeraden. Zwakkeren moeten extra bescherm worden.
 • [11:43] Mensen kunnen zich nog steeds laten vaccineren met een boostershot. Er gaan ook nog een mobiele bus rond voor de boostershot.
 • [11:42] We moeten ons volgens Petersz-Janga realiseren dat ook mentale zorg nodig blijft. Het ministerie zal informatie blijven geven op verschillende informatieplatforms. Het virus is namelijk nog niet weg.
 • [11:41] De minister stelt de vraag hoe we nu doorgaan. Dezelfde professionals van de afgelopen 2 jaar zullen zich blijven inzetten voor de gezondheid van mensen.
 • [11:39] Dorothy Pietersz-Janga neemt het woord en vertelt over de crisis. Het is nu niet meer nodig om massaal te testen. Er hoeven geen algemene maatregelen te worden genomen en ook het vaccineren op grote schaal is niet meer nodig. Ook bron- en contactonderzoek is niet meer nodig
 • [11:37] De noodwet is niet meer van kracht, het testbeleid wordt aangepast. Als het nodig is wordt er samengewerkt met andere ministeries en het miniterie van GMN blijft de situatie monitorren. Pisas dankt iedereen die zich heeft ingezet tijdens de crisis.
 • [11:35] Toch zal Covid nooit verdwijnen. Via een tijdlijn wordt de crisis weergegeven vanaf 13 maart 2020. Tussen maart 2020 en mei 2022 werd de crisis bestuurd en was de premier Opperbevelhebber.
 • [11:33] Het is nu niet meer nodig om te benoemen dat we in een crisis zitten. Vanaf 4 augustus zijn persconferenties over Covid niet meer nodig en staat Pisas als laatste keer als opperbevelhebber hier
 • [11:32] Gilmar Pisas opent de persconferentie en zegt dat Covid veel kapot heeft gemaakt op Curacao en in de wereld. Het virus heeft veel slachtoffers geeist.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram