dinsdag 21 maart 2023 20:14
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
1 augustus 2022

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de aanvraag voor de bouwvergunning voor het Sunset Beach Hotel afgewezen. De voorgenomen plannen van de projectontwikkelaar voldoen niet aan de voorwaarden en de regelgeving van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). 

De ontwikkelaar heeft het Bestuurscollege verzocht om voor verschillende genoemde punten vrijstelling te verlenen. Zo zou het hotel vijf verdiepingen hebben met een plat dak op vijftien meter hoogte.

In het ROB staat dat gebouwen alleen met een kap mogen worden gebouwd waarvan de dakhelling minimaal vijftien en maximaal zestig graden is. Deze gebouwen mogen een maximale bouwhoogte van vijftien meter hebben. Het openbaar lichaam stelt dat er ook appartementen zouden worden aangeboden voor permanente bewoning in het Sunset Beach Hotel. Volgens het ROB is op deze locatie alleen kort verblijf toegestaan.

Bij het beoordelen van de bouwplannen heeft het OLB gekeken naar de verkeersveiligheid. Hierbij is ook geluisterd naar bewoners uit de omgeving, die schriftelijk hun zorgen hebben geuit. Het openbaar lichaam heeft besloten om niet af te wijken van de geldende regels en geen vrijstelling te verlenen.

“Te hoog, te veel kamers en het plan voldoet niet aan de bepalingen van het Strategic Tourism Master Plan voor een high end toeristisch product”, concludeert het OLB. “Het project past niet bij de andere gebouwen in de omgeving en de verkeersveiligheid komt in gevaar.”

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram