zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie op Aruba maken zich zorgen over het groeiend aantal vuurwapenincidenten op het eiland. De politie zal de komende periode de aanpak van illegaal vuurwapenbezit op meerdere plekken intensiveren.

Uit politiecijfers blijkt dat er in toenemende mate sprake is van vuurwapenbezit onder met name jongeren. De politie spreek van een ‘gevaarlijke wending’. In 2022 hebben zich tot nu toe achttien schietincidenten voorgedaan die bekend zijn bij de autoriteiten.

Daarnaast zijn er ook een aantal voorvallen die niet officieel gemeld zijn, maar waar de politie wel van af weet. In totaal zijn er zeventien vuurwapens en zes luchtdrukwapens in beslag genomen.

“Vuurwapengeweld heeft een grote impact op de burger. Het kan voor een gevoel van onveiligheid zorgen in de samenleving”, aldus het OM. “Veiligheid is daarnaast van cruciaal belang voor het toerisme.”