dinsdag 30 mei 2023 21:31
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
14 juli 2022

Aruba heeft slechts één van de dertien aanbevelingen het College Aruba financieel toezicht (CAft) in voldoende mate opgevolgd. Dat constateert het CAft op basis van het hoor- en wederhoortraject bij de vastgestelde begroting 2022.

Het CAft uit al enige tijd zorgen over de overheidsfinanciën van Aruba. De Rijksministerraad werd op verschillende momenten geïnformeerd over de zorgwekkende financiële situatie van het eiland. Ook zijn er hoor- en wederhoortrajecten op basis van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) doorlopen.

Bij de vastgestelde begroting 2022 concludeerde het CAft opnieuw dat Aruba onvoldoende maatregelen neemt om de financiële situatie te verbeteren. Hoewel de economie in 2021 sterk aantrok en er ook voor dit jaar sprake is van herstel, komt het financieringstekort van het eiland in 2022 uit op 227 miljoen Arubaanse florin.

Het CAft ziet veel risico’s, waaronder de oplopende rente, en benadrukt dat maatregelen noodzakelijk zijn om de schuldtoename in 2022 te beperken. Aan twaalf aanbevelingen werd door Aruba onvoldoende gehoor gegeven. Volgens het CAft zou aan nog twee van de dertien aanbevelingen voldaan kunnen worden, indien het eiland op korte termijn maatregelen treft.

“Nu Aruba in onvoldoende mate blijk geeft het pad naar duurzame overheidsfinanciën zelf te hervatten, ziet het CAft geen andere mogelijkheid dan een aanwijzing te adviseren”, concludeert het College. Het is nu aan de Rijksministerraad om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt en wat de precieze inhoud zal zijn.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram