vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het vierlandenoverleg tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten is zojuist begonnen. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) is na haar bezoek aan de BES-eilanden doorgereisd naar Aruba om het bestuurlijk overleg bij te wonen.

Tijdens het overleg met de premiers van de CAS-eilanden en de staatssecretaris zal onder meer de Tijdelijke Werkorganisatie en de Rijkswet COHO worden besproken.

Volgens premier Silveria Jacobs wordt tijdens de bijeenkomst bepaald hoe de landen het proces voor COHO zullen vervolgen. “De verschillende rapporten van de parlementen van het Koninkrijk vormen de basis voor de besprekingen”, aldus Jacobs. “De uitkomst van deze bijeenkomst zal bepalend zijn voor hoe de landen met de Rijkswet om gaan.”

Later vandaag zal er een persconferentie worden gegeven over de uitkomsten van het overleg.