woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De overheid geeft maandagmiddag een persconferentie over de uitkomsten van het vierlandenoverleg. Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas, premier Evelyn Wever-Croes, premier Silveria Jacobs en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen zijn aanwezig tijdens de persconferentie.

De persconferentie begint om 15.30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-) fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [16:51] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht voor dit Liveblog. Graag tot een volgende keer.
 • [16:50] Van Huffelen dankt allen voor het vele werk dat gedaan is. Er is open en eerlijk gesproken en die moeten in de komende tijd verder worden uitgewerkt. De parlementen zullen ook weer geconsulteerd moeten worden. De komende maanden verder aan het werk. Ze hoopt dat alle landen zich snel aansluiten bij de voorwaarden om tot afschaffing van de salariskorting. Ze heeft een prachtige tijd gehad op Aruba en het was volgens haar goed en fijn om weer veel mensen te ontmoeten.
 • [16:48] Wever-Croes zegt dat het een zware dag. Covid heeft Aruba zwar getroffen. Ze is van plan om er het beste van te maken. Aruba moet er sterker en weerbaarder uitkomen.
 • [16:47] Jacobs zegt dat er open gediscussieerd is. St Maarten heeft volgens haar aan de eerste voorwaarde voldaan. Aan de amandamenten wordt verder gewerkt. De regering houdt de ontwikkelingen wereldwijd in de gaten die ook St Maarten raken.
 • [16:45] Pisas dankt het team dat voorwerk heeft gedaan. De bevolking moet begrijpen dat getracht zoveel mogelijk hieruit te halen. Hij blijft hard werken aan het welzijn van de bevolking.
 • [16:44] De RMR kan alleen een beslissing nemen voor Aruba. De CaFt dreigt met een aanwijzing. We zijn nu volgens Van Huffelen nog in het proces.
 • [16:43] Van Huffelen zegt dat Nederland het belangrijk vindt dat iedereen zich aan de afspraken houdt waaronder normering topinkomens. Daarmee kan een afbouw plaatsvinden van de salariskorting. Samenwerking tot hervorming. Hoe kan dat op de beste manier was het belangrijkste thema.
 • [16:41] Wever-Croes zegt dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat er gewerkt kan worden aan afbouw. Vanaf het begin is volgens haar hetzelfde gezegd. Harde garanties kan ze nog niet geven. Aruba is commited om aan de voorwaarden te voldoen.
 • [16:38] Van Huffelen heeft geen dealine. Ze vindt dat de tijd genomen moet worden. De kern is volgens Van Huffelen dat de salariskorting wordt afgeschaft. Wat Nederland betreft is dat een reele eis. Aruba vindt de voorwaarden eveneens reë. Dat is vanmiddag besproken, ook met vakbonden. Wever-Croes zegt dat er nu voorwaarden zijn overgebleven en daar zal Aruba volgens haar met man en macht aan werken. Er zullen compensatiemiddelen moeten worden aangewezen in de begroting. Ook het Cft zal zich hierover moeten uitspreken.
 • [16:34] Wever-Croes is tevreden met het overleg. Op ambtelijk niveau zijn voorbereidingen gedaan. de landen gaan nu verder met het ene alternatief. Jacobs zegt dat er veel werk verzet. De Caribische landen zitten volgens haar nu op één lijn. Pisas zegt dat er intensief gesproken is en er in augustus verder gesproken zal worden. Beslissingen over het welzijn van de bevolking worden niet snel/eenvoudig genomen. De Rijkswet gaat volgens Van Huffelen over echt iets. Dat vergt goede discussie. Er is nu voor het eerst met z’n allen gesproken. Over de vormgeving van het orgaan is nog geen overeenstemming.
 • [16:29] De Arubaanse minister heeft vandaag aangegeven niet aan de aanbevelingen van het Cft te kunnen voldoen. Volgens Van Huffelen lopen die gesprekken nog. Daarna zullen besluiten genomen worden in de Rijksministerraad. Er noet goed gekeken worden door Aruba naar de aanbevelingen.
 • [16:28] Wever-Croes zegt dat dit keer niet over het Landspakket is gesproken. Daar zijn geen issues over en als die er zij dan worden die met Van Huffelen besproken. Er is zoals gezegd gesproken over 3 scenario’s. 1 van de scenario’s is gekozen en moet nu verder worden uitgewerkt. Aruba werkt prettig samen met TWO en er is geen discussie of TWO autoriteit heeft. Het is nu doen en niet meer uitstellen. Aruba doet volgens de premier haar best om zich aan de afspraken te houden.
 • [16:25] De hervormingsplannen liggen volgens Wever-Croes vast in het Landspakket. De werkwijze is dat aan het begin van een kwartaal wordt afgesproken wordt waar aan gewerkt wordt. Aruba staat nog steeds achter de afspraken.
 • [16:22] Wever-Croes zegt dat je nooit weet wat de uitkomsten zijn van een overleg. Pisas zegt dat richting is gegeven en duidelijk is geworden dat de gesprekke door kunnen gaan.
 • [16:20] Wever-Croes zegt dat ieder eiland voor zijn eigen uitdagingen staat. Samen zal worden gewerkt aan alternatieven zodat hervormingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Pisas verwijst nogmaals naar augustus. Jacobs zegt blij te zijn dat alle eilanden aan één oplossing werken.
 • [16:19] Bezit van grond is soms onduidelijk aangegeven. Het is volgens Van Huffelen geen onderdeel van de hervormingen.
 • [16:17] Van Huffelen zegt het van belang te vinden dat iedereen die asiel aanvraagt aanspraak kan maken op de rechten van de mens. Er is discussie over de omstandigheden geweest met Curacao.
 • [16:14] Pisas zegt tevreden te zijn met de besprekingen. Augustus zal worden verder gesproken.
 • [16:13] Nederland is voorstander van afbouw van salariskorting dus stakingen zijn niet nodig.
 • [16:12] De Nederlandse regering wil zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden om de salarisreductie af te bouwen. De Nederlandse regering heeft een aantal voorstellen gedaan vwb voorwaarden.
 • [16:10] De staatssecretaris zegt de landen de ruimte te willen geven om de 12,5 procent korting af te bouwen. Daar zijn voorwaarden aan gesteld. Komende vrijdag zal daar in de Rijksministerraad verder over worden gesproken.
 • [16:09] Van Huffelen sluit zich aan bij Jacobs over hervormingen in de landen. Er wordt doorgewerkt aan de hervormingen in een zo hoog mogelijk tempo.
 • [16:07] Van Huffelen zegt dat er vandaag gesproken is over de reactie van de Rijkswet. Ze vindt het belangrijk dat er noodzakelijke hervormingen plaatsvinden. Daar zal verder over gesproken worden in augustus.
 • [16:05] De vraag gaat over fondsen die nooit aangekomen zouden zijn. Er zijn politieke akkoorden gesloten en fondsen beschikbaar gesteld. Over barakken wordt met Nederland onderhandeld over financiering. Er is wel vertraging wat de ontwikkelingen tegenhoudt. Er zal verder in gesprek gegaan worden met Van Huffelen.
 • [16:02] In augustus zal verder worden overlegd, aldus Pisas.
 • [16:01] Pisas zegt samen te zijn gekomen om te praten en overleggen. Hij gaat door met het kanaliseren van de verschillende processen.
 • [16:00] Vandaag werd gesproken over reacties en statements van de parlementen. We gaan met z’n allen aan het werk, aldus Van Huffelen.
 • [15:59 Van Huffelen is blij om weer samen te staan en noemt de bespreking prettig. Ze zegt dat er verschillen zijn, maar dat we één Koninkrijk zijn. Onze inwoners moeten een zo mooi en goed mogelijk leven hebben. De landen moeten weerbaar zijn. Het is belangrijk dat ze elkaar live hebben gezien om samen te werken aan één oplossing.
 • [15:56] De vragen aan Wever-Croes worden gesteld. Silveria-Jacobs zegt dat de eilanden samen sterk staan. Wever-Croes sluit zich daarbij aan. Teruggaan naar één Antillen is geen oplossing.
 • [15:55] Wever-Croes noemt het overleg een goed gesprek. Het draait volgens haar om samenwerking waarbij werd gesproken over drie scenario’s om veranderingen te realiseren. Er is geen voorkeur voor een scenario. Het voorstel moet leiden tot realiseren van uitwerking van het plan.
 • [15:54] De persconferentie is geopend. De drie premiers en staatssecretaris worden welkom geheten.
 • [15:42] De afdeling Communicatie van de Arubaanse overheid laat na navraag van Nu,cw weten dat de delegaties verlaat zijn. Hoeveel de vertraging is, is onduidelijk.
 • [15:37] Het introductiemuziekje draait, maar nog geen beweging voor de persconferentie.
 • [15:24] We zijn in afwachting van de digitale persconferentie.
 • De persconferentie begint om 15.30 uur.