woensdag 6 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft de voorzitter van de Staten schriftelijk verzocht om een spoedvergadering in te plannen over het wetsvoorstel wat betreft de normering van topinkomens. Dat meldt de minister in een persbericht.

Silvania stelt dat het kabinet zich al enige tijd inzet voor de geleidelijke afbouw van 12,5 procent inkorting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Deze inkorting omvat het niet uitbetalen van vakantiegeld en het verminderen van vakantiedagen.  “De regering heeft als voornemen eind juni vakantiegeld uit te betalen”, schrijft de minister. “Het besluit om drie procent van het vakantiegeld uit te betalen is opgenomen in de suppletoire begroting.”

De 12,5 procent korting werd halverwege 2020 ingesteld om onder andere de overheidsuitgaven van de landen te verlagen. Nu de kosten voor het gewone leven steeds hoger worden, moet volgens staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) de salariskorting worden heroverwogen.

Voordat het vakantiegeld kan worden uitbetaald moet de wet normering topinkomens volgens de minister worden goedgekeurd door de Staten. “Daarom verzoekt de minister de voorzitter een datum voor de Statenbehandeling vast te stellen”, concludeert Silvania. “Het kabinet en de ambtenaren hebben er belang bij dat op korte termijn duidelijk wordt of het wetsvoorstel wordt goedgekeurd of afgekeurd.”