donderdag 7 juli 2022 01:30
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
2 juni 2022

De stichting voor ouderenzorg Birgen di Rosario heeft geen recht op aanvullende subsidie, ondanks een toezegging van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Dat oordeelde de rechter woensdag. Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia moet wel de korting op de reguliere subsidie nader uitleggen.

Birgen di Rosario heeft de minister verzocht om een subsidie voor het jaar 2020 voor een bedrag van 9.862.700 gulden. Dat bedrag bestaat uit reguliere en een aanvullende subsidie. Larmonie-Cecilia heeft het verzoek van de stichting om een aanvullende subsidie afgewezen. De reguliere subsidie is wel toegekend, maar een lager bedrag dan Birgen di Rosario heeft verzocht en in het verleden is uitbetaald.

De stichting deed bij de rechter een beroep op het vertrouwensbeginsel. De minister schreef namelijk eerder een brief aan Birgen di Rosario dat de stichting recht heeft op een aanvullende subsidie voor het jaar 2020. Het Hof oordeelt dat de stichting ervan mocht uitgaan dat de toezegging gebaseerd was op overleg met de minister van Financiën.

Volgens de rechter weegt het algemeen belang van het op orde brengen en houden van de overheidsfinanciën echter zwaarder dan het belang van de stichting. Na de toezegging van Larmonie-Cecilia zijn er afspraken gemaakt met Nederland over liquiditeitssteun. Ook is de financiële situatie van Curaçao verslechterd als gevolg van de coronapandemie.

De rechter benadrukt dat de minister wel opnieuw moet kijken naar de verzochte reguliere subsidie. Het lagere bedrag aan reguliere subsidie lijkt te zijn gebaseerd op een korting van het tarief per cliënt. Dat moet volgens de rechter nader worden uitgelegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram