zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het digitaliseringsproces binnen het onderwijs gaat nog steeds enorm traag. Ruim zestig procent van de scholen op Curaçao heeft geen internet in de klas, dat meldt de Extra vandaag. 

Het digitaliseringsproject begon in 2013 en werd in 2018 goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport(OWCS). Voor het project is ruim 63 miljoen gulden gereserveerd in de begroting, 26 miljoen daarvan is bedoeld voor de aanleg van een internet-infrastructuur. 

De verbinding ligt inmiddels tot aan de deur bij scholen, maar is blijkbaar niet goed bruikbaar in de klaslokalen.