Door: NU.cw
12 mei 2022

De Curaçaose regering voldoet niet aan de aanbevelingen op het advies bij de vastgestelde begroting van 2022. Ook aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) wordt niet voldaan. Dat meldt het College financieel toezicht (Cft) in een brief aan minister van Financiën Javier Silvania (MFK).

De begroting van 2022 toont een tekort van 162 miljoen gulden. Het Cft constateerde eerder al dat niet werd voldaan aan artikel 15 van de Rft. Volgens het College zijn de baten en lasten niet toereikend toegelicht. Ook zijn niet alle verwachte uitgaven en ontvangsten opgenomen voor zowel 2022 als de meerjarenraming.

Silvania heeft geen opvolging gegeven aan de aanbevelingen die het Cft deed naar aanleiding van de ontwerpbegroting. De inmiddels vastgestelde begroting voldoet dan ook niet aan de gestelde eisen, concludeert het toezichtsorgaan.

In het advies bij de vastgestelde begroting stelde het Cft dat Curaçao goede resultaten boekt met het verhogen van de belastingcompliance. De belastingbaten van het eerste kwartaal wijzen erop dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet.

Het College maakt zich echter zorgen over de sturing op de lastenpost, en dan met name de personeelslasten en de goederen en diensten. “De in uw reactie aangekondigde daling van de personeelslasten wordt niet duidelijk onderbouwd”, schrijft Cft-voorzitter Raymond Gradus aan de minister. Daarnaast merkte het Cft op dat de maatregelen om de stijging van de brandstoffen tijdelijk te mitigeren nog verwerkt moeten worden in de begroting.

Het Cft heeft Silvania verzocht om uiterlijk vrijdag 13 mei alsnog invulling te geven aan de genoemde punten en de beheersing van de lasten.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram