Door: NU.cw
11 mei 2022

Voldoende ict-ondersteuning en inzet van extra personeel is een randvoorwaarde voor het realiseren van een optimale organisatie. In de praktijk levert dit een serieus knelpunt op. Zo is het in de afgelopen maanden niet gelukt om extra personeel in te zetten. Het Antilliaans Dagblad leest dat in de jongste rapportage van de Belastingdienst.

Medewerkers van de Stichting Overheids Accountants Bureau (SOAB) worden ingezet voor de behandeling van bezwaarschriften en het opschonen van de persoons gebonden nummers, ook wel Crib genaamd.

De belastingdienst Caribisch Nederland (de BES-eilanden dus) heeft ondersteuning aangeboden om de medewerkers op te leiden om mutaties meer geautomatiseerd te verwerken. Dit is gekoppeld aan extra administratieve procedures voor het verkrijgen van de nodige middelen.

De minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) beloofde om de gezamenlijke managementrapportage openbaar te maken en daar houdt hij zich aan. De opstellers van de rapportages proberen de kwaliteit van de informatie en analyses te verbeteren. Dit vraagt echter veel inspanning.

De komende maanden zal de rapportage verder worden ontwikkeld en uitgebreid en zal ook de kwaliteit van de onderliggende analyses toenemen. In november en december 2021 is een quickscan van de belastingdienst uitgevoerd. Met de uitkomsten hiervan zijn operationele doelen en doelstellingen voor 2022 vastgesteld. Alles is door de minister openbaar gemaakt.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram