Door: Rick Hart
5 mei 2022

De overheid geeft donderdagochtend een persconferentie over het traject om tot hervormingen in het onderwijs te komen en naturalisatie. Minister Sithree van Heydoorn (MFK) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), directeur van Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) Esther Padilla-Bomberg en onderwijsinspecteur Rubia Martina-Bitorina zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 11.30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-)fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [12:56] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht en graag tot een volgend Liveblog.
 • [12:55] Van Heydoorn sluit af met de mededeling dat ook zijn collega-minister de komende tijd persconferenties zullen geven. De agenda is tot juli gevuld.
 • [12:54] Het doel van de nulmeting staat in het Landspakket. Als de kwaliteit van het onderwijs verbetert dan zal ook de gedifferentieerde aanpak meer ruimte krijgen. Uiteindelijk zullen alle leerlingen hetzelfde examen moeten afleggen.
 • [12:51] Bitorina zegt dat er een integrale aanpak moeten komen voor werknemers als je kijkt naar motivatie van personeel. Ook naar de juridische positie van onderwijspersoneel zal gekeken moeten worden. De aanpassing van schooltijden heeftgeen plaats in het rapport.
 • [12:44] Vragen in het Nederlands.
 • [12:40] Van Heydoorn zegt dat een buitenlander de keuze maakt om op Curacao te wonen. Daar zijn kosten aan verbonden en is de eigen keus van degene die genaturaliseerd wil worden. Het kan niet zo zijn dat alles gratis is.
 • [12:36] Padilla zegt dat er altijd rekening moet worden gehouden met de sociaal-economische situatie van leerlingen. Ze zegt dit in reactie op haar opmerkingen dat leerlingen goed moeten eten voor hun examen. Van Heydoorn zegt dat dee situatie al jaren zo is. Dat zal structureel moeten worden opgelost.
 • [12:34] Er is volgens Padilla geen capaciteit bij ETE om meer kandidaten aan te nemen voor naturalisatie.
 • [12:32] Volgens Bitorina zal er in onderwijs ook gewerkt moeten worden aan vorming van leerlingen. Van Heydoorn zegt dat er op een Buena Vista een 'brede school' is gestart.
 • [12:24] Van Heydoorn zegt dat de regering aan nationbuilding werkt. Voor het ministerie is de uitkomst van de nulmeting van belang. Als regering zul je dynamisch moeten zijn want het onderwijs verandert ieder jaar.
 • [12:22] De nulmeting staat vermeld in het Landspakket. Het onderwijsbestel wordt weergegeven in 4 punten.
 • [12:19] De schoolbesturen hebben twee mogelijkheden gekregen om hun bezorgdheden en ideëen naar voren te brengen. Voor kleinere schoolbesturen zal het lastig zijn om op te gaan in een ander schoolbestuur.
 • [12:17] De digitalisatie van het onderwijs is op weg. Ook het ministerie zelf werkt daaraan. Er is volgens Bitorina ook met de vakbonden gesproken.
 • [12:15] De minister wordt gevraagd een reactie te geven op de schietpartij van gisteravond. Hij noemt het een ernstig incident. Er gaat als regering naar gekeken worden. De veiligheid van burgers kan nooit verwaarloosd worden.
 • [12:13] Vragenronde van de pers begint.
 • [12:13] Padilla sluit af met het doorgeven van contactgegevens van ETE.
 • [12:11] Tot slot worden een aantal tips gegeven voor het succesvol afleggen van de examens: ga op tijd naar bed en leer je ademhaling te controleren. Probeer teksten die je saai vindt toch interessant te vinden. Laat geen antwoorden open. HAVO/VWO-leerlingen wordt aangeraden niets weg te strepen. Dus alle vakken moeten geleerd worden.
 • [12:09] Er wordt gebruik gemaakt van AWP-online voor het verwerken van de uitslagen. Er is een nieuwe VSBO school die examen doet namelijk de Lauffer school. De examens en het correctiemodel wordt na het sluiten van het examen gepubliceerd op de website van de overheid.
 • [12:07] Padilla gaat in op de EFO toets en het eindexamen. Ook de praktische examens vinden momenteel plaats. Het eindexamen Nederlands trapt morgen af. Er worden veel cijfers van aantallen leerlingen genoemd van leerlingen die deelnemen aan de examens.
 • [12:03 ] Er wordt verder ingegaan op het examen wat afgelegd moet worden. Het bestaat uit 3 gedeeltes en 9 toetsen. De detils over de manier waarop examen wordt afgelegd waaronder hoe ingeschreven kan worden, dat de toets volledig digitaal is en dat de toets wordt afgenomen in het computerlokaal van ETE.
 • [12:00] Padilla zegt dat ETE een onafhankelijk examen aanbiedt maar dat ETE geen cursus geeft. Een kandidaat kan privé-lessen nemen of zelfstudie doen. Het gaat er ook om dat een kandidaat is geintegreerd.
 • [11:58] de Rijkswet op het nederlanderschap schrijft voor dat er een naturalisatiebewijs dient te worden gehaald. Er zijn verschillende voorwaarden waar mensen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor naturalisatie, waaronder legaal zijn, voldoende geintegreerd zijn, de talen van het land spreken dus Papiamentu en Nederlands en daarnaast kennis hebben van de gemeenschap en de politieke situatie. Daarnaast zal het vereiste bedrag moeten worden betaald.
 • [11:55] Esther Padilla-Bomberg begint met het opsommen van data voor wat betreft naturalisatie. In 2008 is er begonnen met naturalisatie. Tot 2022 zijn er ongeveer 1.311 mensen genaturaliseerd. Er waren 4.000 kandidaten. De top 4 van burgers uit landen die genaturaliseerd zijn is de Dominicaanse Republiek, Colombia, Venezuela en India.
 • [11:51] Het onderzoek zal waarschijnlijk in mei worden fgerond. Op dat moment zal het gepubliceerd worden. Bitorina hoopt dat er niet te veel commentaren zijn. Stakeholders zullen worden uitgenodigd om hun reactie te geven op het rapport. Die reacties krijgen tevens een plek in het eindrapport. Dit staat gepland voor september.
 • [11:49] Als voorbeeld van het versterken van het onderwijs geeft Bitorina de financiering. Er moet hiervoor een makkelijkere weg gevonden worden. Verder zal er moeten worden gewerkt aan efficiëntie. Er wordt tevens gedacht aan samenvoeging van schoolbesturen voor de efficiëntieslag.
 • [11:46] Bitorina geeft een eerste inkijk. Het onderwijs moet verbeterd worden en het systeem moet versterkt worden. Bitorina zegt dat het ministerie al flink op weg is voor wat betreft de connectie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • [11:45] Nederlandse onderwijsinspecteurs hebben hun conclusies op papier gezet. De inspectie van Curacao heeft hier intussen op gereageerd. De reactie hierop zal in mei komen.
 • [11:43] Het onderzoek naar de staat van het onderwijs heeft op 3 manieren plaatsgevonden: Er zijn documenten bestudeerd, bezoeken aan scholen gebracht en gesprekken met stakeholder gehouden.
 • [11:42] Bitorina gaat verder in op wat er precies onderzocht is zoals eerder beschreven, dus een verdere verdieping van de 3 hoofdpunten.
 • [11:40] Volgens het Landspakket zijn er 3 doelen. 1. Kwaliteit van het onderwijs verhogen. 2. Doorstroom verbeteren. 3. Onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt.
 • [11:39] Rubia Bitorina wil om te beginnen stilstaan bij de nulmeting. Ze legt uit wat het inhoudt. Als je verandering wilt brengen is het volgens haar goed om vast te stellen hoe de situatie momenteel is en waar je naar te wilt. Zo is het makkelijker om hervormingen door te voeren.
 • [11:37] Daarnaast wil Van Heydoorn aandacht besteden aan naturalisatie. In september 2021 is een computerzaal geopend waar de lessen sindsdien op een digitale manier worden gegeven. Esther Padilla-Bomberg geeft hier zo meer info over.
 • [11:36] Vorig jaar is een nulmeting gehouden. Dit onderzoek is gedaan door de Inspectie van Curacao en die van Nederland. Rubia Bitorina zal de conclusies bekend maken.
 • [11:35] De persconferentie begint met een welkom van minister van Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Sport Sithree van Heydoorn. Hij wil om te beginnen alle basisschoolleerlingen succes wensen met hun EFO-toets. Daarnaast wenst hij alle examenkandidaten van het voortgezet onderwijs succes wensen.
 • [11:29] Pers in zaal.
 • [11:21] De pers wacht buiten de perszaal.
 • De persconferentie begint om 11.30 uur.
-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram