Door: NU.cw
7 april 2022

Overheidsorganisaties worden de komende tijd onder de loep genomen. In verband met het Landspakket Curaçao en de Uitvoeringsagenda wordt er een Mobiliteitsbureau en een Bureau Topmanagement opgericht. Zo meldt het Antilliaans Dagblad. Daarnaast zijn er twee onderzoeken in voorbereiding.

Het Mobiliteitsbureau wordt opgezet met als taak te zorgen voor een optimale personele inzet. Ook zal het bureau actie ondernemen in het geval van onrechtmatigheden. Zo zullen er, afhankelijk van de situatie, maatregelen genomen worden als medewerkers onterecht loon ontvangen. Het Bureau Topmanagement zal belast zijn met de uitvoering van het ‘Management Development beleid’.

Naast het opzetten van de twee bureaus zijn er ook twee onderzoeken in voorbereiding. Het benchmarkonderzoek wordt opgestart om versobering door te kunnen voeren. Voor dit onderzoek zal nog deze maand een plan worden ontwikkeld.

Het tweede onderzoek betreft een doorlichting van overheidsorganisaties. “Want de kosten van de publieke sector moeten tien procent van het bruto binnenlands product bedragen, in lijn met het Caribisch gemiddelde”, zo omschrijft de Uitvoeringsagenda. De doorlichting omvat een onderzoek naar de legitimiteit , effectiviteit en doelmatigheid van publiek aandeelhouderschap.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram