Door: NU.cw
7 april 2022

De tijdelijke verlaging van de brandstofprijzen met 24 cent is gisteren door de ministerraad goedgekeurd. Gelet op het feit dat de vaststelling van een landsverordening enkele maanden kan duren, heeft minister van Financiën Javier Silvania (MFK) deze wet alvast aan de Staten aangeboden.

Op 14 april buigen de Staten zich in een openbare vergadering over de wetsaanpassing. Vooruitlopend op de invoering van de ontwerplandsverordening zal door Silvania de belastingverlaging door middel van een aanschrijving worden bekendgemaakt. Hierdoor kan deze alvast in werking treden. Het officiële wetgevingstraject wordt daarna doorlopen.

Met het voorstel wordt het tarief van accijns op benzine met 25 procent verlaagd. Ook verdwijnt er een schakel van de omzetbelasting. Voor wat betreft  diesel hoeven zowel de groothandelaren als de kleinhandel geen omzetbelasting meer te betalen. Hierdoor loopt de schatkist 27 miljoen gulden mis. De inkomstenderving wordt gedekt door de meeropbrengst van de omzetbelasting.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram