Door: NU.cw
4 april 2022

De minister van Financiën Javier Silvania heeft samen met zijn collega van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (beiden MFK) concrete afspraken gemaakt voor de liquiditeitssteun aan vuilophaalbedrijf Selikor. Zo zijn er twee werkgroepen opgericht die zich gaan buigen over de 20 miljoen gulden die Selikor gaat krijgen en de nieuwe beheersovereenkomst met de overheid.

De eerste werkgroep zal de liquiditeitssteun aan Selikor uitwerken. Bovenop de maandelijkse voorschot zal Selikor extra liquiditeitssteun krijgen van de overheid. Dit liquiditeitssteun zal in mei 2022 aanvangen. De tweede werkgroep neemt de beheersovereenkomst voor haar rekening.

In de werkgroep voor de liquiditeitssteun zal worden besloten wat de voorwaarden zijn waaraan Selikor moet voldoen om liquiditeitssteun te krijgen, aldus het persbericht van het ministerie van Financiën. Deze voorwaarden zijn dat Selikor geen werknemers zal ontslaan. Bovendien zal Selikor ervoor zorgdragen voor de schoonmaak van een groot aantal wijken in 2022. Verder zal aan de bevolking van Curaçao de mogelijkheid worden geboden één keer per week gratis vuil te
storten bij Mal Pais.

In de werkgroep voor de beheersovereenkomst zal er een stappenplan gemaakt worden om te komen tot een nieuwe beheersovereenkomst, die de overheid daadwerkelijk kan betalen. De werkgroepen bestaan uit medewerkers van het ministerie van Financiën en het ministerie van GMN, Selikor en vakbond BTG.

Neysa Isenia, financieel directeur van Aqualectra, heeft op verzoek van Silvania de geïnde afvalstoffenbelasting van 20 miljoen gulden overgemaakt naar de overheid om kosten in verband met de extra liquiditeitssteun verleend aan Selikor te kunnen dekken.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram