Door: NU.cw
1 april 2022

Marylène Koelewijn is deze week ingezworen als lid van de Raad voor de Rechtshandhaving. Koelewijn werd beëdigd door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mauritsz de Kort.

De Raad voor de Rechtshandhaving is een rechtspersoonlijkheid bezittend, interlandelijk orgaan van Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De Raad is belast met de algemene inspectie van organisaties van de justitiële keten op Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden.

Na een aantal jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, vervulde het nieuwe Raadslid verschillende functies binnen en buiten het Openbaar Ministerie. Haar laatste functie was die van plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie. Daarnaast was Koelewijn van 2016 tot 2022 commissielid van de Nederlandse Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram