Door: NU.cw
31 maart 2022

De douane heeft een multidisciplinaire commissie, genaamd Taakgroep Personeelsaangelegenheden Douane, opgericht. De commissie is in het leven geroepen om oplossingen aan te dragen voor nijpende personeelsaangelegenheden bij de Douane.

Dit meldt het ministerie van Financiën. De taakgroep moet binnen een jaar met structurele oplossingen komen voor uitdagingen op het gebied van schaalbevorderingen, benoemingen, gratificaties en toelagen, taakverzwaringen, functiebeschrijvingen, opleidingen, en werving en selectie voor openstaande kritische vacatures.

Volgens het ministerie van Financiën zijn de uitdagingen op het gebied van personeelsaangelegenheden bij de Douane niet nieuw. Bij het aantreden van het kabinet-Pisas zijn deze uitdagingen aangetroffen en is vastgesteld dat er geen plannen waren om deze structureel aan te pakken. "De verschillende stakeholders zijn niet tevreden met de manier en voortvarendheid waarop de uitdagingen in het verleden werden opgepakt en/of de besluiten die in het verleden zijn genomen. Daar probeert het ministerie van financiën met de instelling van de taakgroep nu verandering in aan te brengen", aldus het persbericht.

Op het gebied van opleidingen is er al voortgang geboekt. Zo wordt de opleiding tot Hoofdkommies op 4 april weer opgestart. Ook de Kommies opleidingen zullen in het najaar van start gaan. De opleiding van Hoofd kommies heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2010. Daar zijn verschillende redenen voor, waaronder de aanwijzingen die de Rijksministerraad in het verleden heeft opgelegd, de personeelsstop en afslanking van het overheidspersoneel.

De adviezen van de taakgroep zullen wel de nodige procedurele stappen moeten doorlopen voordat ze kunnen worden uitgevoerd. De multidisciplinaire taakgroep bestaat uit leden van verschillende organisaties waaronder de douane, het ministerie van Financiën en de HR-afdeling van de overheid.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram