maandag 24 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Commissaris Bruce Zagers en eilandsecretaris Tim Muller hebben onlangs een bezoek gebracht aan Den Haag. Hier hebben zij Tweede Kamerleden ontmoet en gepraat over de uitdagingen op het eiland. Dat meldt het Openbaar Lichaam Saba dinsdag. 

Volgens Zagers liggen er nog veel uitdagingen op het eiland zoals de armoedebestrijding, de gratis uitkering, de financiële situatie van de overheid, de hoge kosten van levensonderhoud, de hoge kosten van zakendoen en connectiviteit.

De overheid van Saba vindt dat het bedrag van de gratis vergoeding onvoldoende is om de bedrijfsvoering van de overheid en de kosten te dekken. 

Saba hoopt dat de nieuwe Nederlandse regering en de aanvullende financiering voor Caribisch Nederland ervoor kan zorgen dat de financiële problemen op het eiland en de kwestie over de lage vergoeding worden aangepakt. 

De commissaris en de eilandsecretaris hebben onder andere Mariëlle Paul, voorzitter van de Vaste Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, ontmoet.