woensdag 6 juli 2022 01:14
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
22 maart 2022

Financiële instellingen kunnen sinds deze week weer verzoeken indienen voor de uitkering van dividend. Nu de economie weer is aangetrokken acht de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het weer verantwoord om winst aan aandeelhouders uit te keren.

De CBCS voerde deze maatregel in april 2020 in. Hiermee stuurde de CBCS er actief op aan dat financiële instellingen extra buffers creëerden om de impact van de Covid-19 pandemie op de financiële sector het hoofd te kunnen bieden. De gehele sector werd aangeschreven om, naast de reeds zelf getroffen maatregelen, dividenduitkeringen op te schorten tot nadere instructie.

Dit werd gezien als een effectieve manier om buffers van de instellingen te vergroten door eventuele winst toe te voegen aan de reserves van de instellingen. Destijds wist niemand hoe lang de coronacrisis zou duren en wat de impact zou zijn. De CBCS streefde er ook naar om, waar mogelijk, in te spelen op het dynamisch beloop van de Covid-19 pandemie.

"De recente ontwikkelingen van de pandemie lijken te zorgen voor een zekere mate van ademruimte voor de economie, gericht op herstel van de economische schade die in 2020 en 2021 is opgelopen", aldus de centrale bank.

Verzoeken tot dividenduitkering voor het boekjaar 2022 zullen op individuele basis worden beoordeeld. Goedkeuring van een verzoek zal, als voorheen, mede afhankelijk zijn van het risicoprofiel van de instelling en diens kapitaal, solvabiliteit en liquiditeit na dividenduitkering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram