woensdag 22 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën is vrijdag in gesprek gegaan met leden van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tijdens de bijeenkomst werden de uitvoering van het Landspakket en het regeerprogramma besproken. 

De SER achtte het noodzakelijk om met Silvania van gedachten te wisselen over met name de sociaaleconomische aspecten van het Landspakket. Doordat specifieke thema’s onder de ministeriële verantwoordelijkheid van andere ministers vallen, kreeg de SER als aanbeveling mee om ook met deze bewindslieden in gesprek te gaan.

Tijdens de ontmoeting met de Raad werd ook gesproken over enkele onderdelen uit het regeerprogramma van 2022-2025 die onder de verantwoordelijkheid van Silvania vallen. “Aangezien bij het bepalen van de strategische doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden van het regeerprogramma ook de gemaakte afspraken in het kader van het Landspakket zijn meegenomen, werd hier de nodige aandacht aan besteed”, aldus de SER.