zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het vergunningsproces van het Chogogo Dive and Beach Resort op Bonaire is in eerste instantie niet goed doorlopen. Dat schrijft minister Christianne van der Wal-Zeggelink van Natuur en Stikstof in antwoord op Kamervragen.

In november 2021 kreeg Chogogo een dwangsom opgelegd vanwege de aanleg van een kunstmatig strand zonder de benodigde natuurvergunning. De Tweede Kamerleden Van Esch en Vesterink (PvdD) stelden meerdere vragen over de bescherming van het koraal tegen de zandstorting van het resort.

Het bestuurscollege gaf geen uitsluitsel over de vergunningsvraag binnen de gestelde termijn, waardoor een fictieve weigering volgde. “Dit is hersteld doordat er op 19 januari 2022 een natuurvergunning is afgegeven ten behoeve van het aanleggen van een kunstmatig strand en het daarvan aanpassen van een bestaande keermuur”, schrijft Van der Wal-Zeggelink. Ze benadrukt dat er voorwaarden zijn verbonden aan deze vergunning.

“Om situaties zoals het Chogogo hotel in de toekomst de voorkomen, zullen de ministeries die bij het natuur- en milieubeleidsplan betrokken zijn de openbare lichamen ondersteunen in het vaststellen van toezicht en handhaving”, aldus de minister.

Het resort opende 1 december 2021 haar deuren op Bonaire en is inmiddels volop in bedrijf. Sander Schellevis van Chogogo stelde eerder tegenover NU.cw dat slechte afspraken en miscommunicatie met de overheid een grote rol speelden bij de tegenslagen.

De dwangsom van 1,2 miljoen dollar die het resort is opgelegd blijft volgens de minister staan. “Het OLB is voornemens deze te innen. Ik ben van mening dat de kwaliteit van de handhaving gediend is met het innen van opgelegde verbeurde dwangsommen, waar het Openbaar Lichaam verantwoordelijk voor is.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal prioriteit geven aan tijdige besluitvorming over een vergunningaanvraag bij de uitvoering van het deelverbeterplan Ruimte en Ontwikkeling.