vrijdag 12 augustus 2022 19:37
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
10 maart 2022

De overheid geeft vrijdagochtend een persconferentie over wereldwijde ontwikkelingen die prijsverhogingen veroorzaken. Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje (PNP), beleidsdirecteur van het ministerie van Economische Ontwikkeling Luelo Girigorie, directeur van Curoil Yamil Lasten en Edwin Bogert, juridisch adviseur van Bureau Telecommunicatie & Post zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 11:30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-) fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • 12:56] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht voor dit Liveblog.
 • [12:55] Cijntje sluit af met te zeggen dat dit een moeilijk thema is. Hij wil met realistische alternatieven komen, Binnen drie tot vier weken zal hij terugkomen met oplossingen.
 • [12:54] De basismand zal uitgebreid worden en het boetestelsel zal worden aangescherpt, zegt Cijntje.
 • [12:52] Het Landspakket houdt de regering ook tegen om zomaar geld te stoppen in het vergroten van de koopkracht. Het land heeft geen liquiditeit
 • [12:49] Om de accijns te verlagen, moet naar de gevolgen worden gekeken. Het kost tijd om dit te analyseren. Volgens Lasten moet goed naar de impact gekeken worden. Accijns worden geregeld bij wet. Als er 1 cent vanaf gaat, kost dat opp jaarbasis 1 miljoen gulden.
 • [12:41] Vragen van NU.cw
 • [12:40] Cijntje zegt dat bij onderhandelingen over de raffinaderij niet openbaar zijn en er daarom niet veel over gezegd kan worden.
 • [12:35 ] Er is volgens Cijntje overleg met Venezuela en de relatie is goed. Op diplomatiek niveau wordt overlegd met Venezuela, met door het Koninkrijk. de president van Venezuela zou ook een goede relatie tussen beide landen voorstaan.
 • [12:33] Cijntje zegt dat de meeste bedrijven de gevolgen merken van het stijgen van brandstofprijzen. In Europa wordt intussen besloten om een stop op export te zetten op bepaalde produkten.
 • [12:29] Er is volgens Cijntje geen geld in kas om accijnzen en belastingen achterwege te laten. Experts zijn bezig om naar oplossingen te zoeken. Het kost tijd en dingen moeten volgens procedures lopen. Hoe lang het zal duren kan Cijntje niet zeggen. Binnen twee tot drie weken hoopt hij meer duidelijkheid te hebben.
 • [12:23] Cijntje zegt heel serieus om te gaan met de problematiek. In mei is een dienstreis gepland naar Guyana en Suriname om te kijken naar de mogelijkheden voor de invoer van olie. Lasten zegt dat het goed zou zijn als ons eiland verder kijkt naar andere landen. Trinidad is ook een mogelijkheid.
 • [12:19] Volgens Cijntje moeten we onze mindset veranderen en meer overgaan tot eigen produktie van voedsel
 • [12:17] Vragenronde van de pers begint
 • [12:14] Importeurs, bedrijven, rederijen, etc worden door Cijntje opgeroepen om de prijzen redelijk te houden.
 • [12:13] Cijntje zegt dat we nu een goed beeld hebben wat er aan de hand is. Concreet zegt hij dat accijnzen en belastingen niet weg kunnen omdat dit de staatskas onmiddellijk zal raken. Een Economic Development Board bekijkt de ontwikkelingen. Daarnaast werkt Cijntje aan verandering van het boetestelsel. De boetes op overtredingen van maximumprijzen zullen worden verhoogd.
 • [12:11] De effecten voor Curacao is dat prijzen stijgen, er schaarste ontstaat en geen groei van de economie. De regering zal in gesprek met stakeholders. De mogelijkheid om produkten uit Zuid-Amerika in te voeren wordt bekeken worden. Een tripartite groep wordt samengesteld en zal op korte termijn met alternatieven komen.
 • [12:09] Op een volgende slide wordt de ontwikkeling van de inflatie weergegeven. Met name in Amerika is sprake van inflatie (7,5%). In Nederland is dat 5,2 procent.
 • [12:07] De meerderheid van onze produkten komen uit Amerika en Nederland, de inflatie bedraagt tussen 6 tot 7 procent. Prijzen zullen dus gaan stijgen.
 • [12:05] Middels een slide wordt aangetoond dat ook grondstoffen in prijs stijgen. Er zijn stijgingen van 30 tot 40 procent te zien. In een grafiek zijn de prijsstijgingen weergegeven.
 • [12:04] Luelo Girigorie geeft uitleg over de ontwikkelingen van de transportsector. Er is schaarste van produkten, containers, boten, mankracht, maar aan de andere kant een toename van de vraag doordat we uit de coronacrisis komen.
 • [12:02] Curacao zal ook hard geraakt worden. Bogert wil het niet te zwart afsluiten. Niemand weet wat de route van de prijs is de komende maanden. Hij hoopt dat de crisis in Oekraine niet te lang zal aanhouden.
 • [12:00] Niemand betaalt graag voor energie, echter is er 1 ding belangrijker dan de prijs van brandstof dat is toegang tot brandstof.
 • [11:59] De aankoopprijs voor benzine ligt momenteel rond Naf 1,30. In 1 maand tijd is de prijs met 30 cent gestegen. Deze fluctuaties zijn volgens Bogert ongekend. Na de crisis van 2008 heeft de huidige fluctuatie niet plaatsgevonden. Curacao is geen uitzondering op de wereld.
 • [11:56] Op een slide is te zien dat in maart 2021 een vat olie 60 dollar kostte. Een jaar later kost een vat olie 100 dollar. Dit komt door de coronapandemie. De vraag nam toe, maar het aanbod niet. Momenteel kost een vat 110 dollar, bijna 120 dollar, dus een verdubbeling.
 • [11:54] De prijs op Curacao loopt altijd 1 of 2 maanden achter bij de wereldprijs. BT&P geeft bijvoorbeeld in maart een advies voor een prijs en die wordt pas in april ingevoerd. Het Bureau monitort de prijzen en past zo de prijzen aan.
 • [11:51] In 2011 zijn richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan iedere maand de prijzen worden vastgesteld. Op Curacao is slechts één bedrijf dat brandtof inkoopt. Dat is anders dan in Europa en de VS.
 • [11:50] Edwin Bogert legt vanuit het standpunt van BT&P de prijsopbouw uit. Sinds 2011 adviseert BT&P de minister over de brandstofprijzen. Dat is onder meer gedaan om een onafhankelijk orgaan te hebben. De prijzen veranderen iedere dag. Als de prijzen niet worden aangepast is dat niet gezond voor de markt.
 • [11:47] Lasten legt aan de hand van een voorbeeld uit dat de prijzen van brandstof per schip enorm zijn gestegen. Het eiland ontsnapt niet aan de wereldwijde ontwikkelingen. Hij zegt dat de minister al langer bezig is om deze ontwikkelingen aan te pakken.
 • [11:46] Door schaarste van brandstof wordt de prijs opgevoerd. Lasten legt uit dat de benzineprijs is opgebouwd uit de marketprice, de marge van Curoil, accijnzen, marge van de dealer, etc.
 • [11:42] Momenteel worden we maandelijks geconfronteerd met een stijging van brandstofprijzen. Laten zegt de prijzen zoveel mogelijk betaalbaar te houden. Lasten gebruikt de term heading waarin prijzen worden vastgelegd
 • [11:41] De brandstofprijzen op Curacao zijn opgebouwd middels diverse schakels. Curoil zal volgens Lasten concrete stappen nemen. Ze garanderen de aanvoer van brandstof, daarnaast zal worden onderhandeld met leveranciers van brandstof en er zullen contracten voor de lange termijn gesloten worden.
 • [11:38] Laten gaat terug naar voor 2018 toen er problemen waren met de PdVSA raffinaderij. Vervolgens was er geen uitbater voor de raffinaderij en nu hebben we te maken met een oorlog in Oekraine.
 • [11:37] Yamil Lasten wil de realiteit waarin we leven uitleggen. Via een slide met foto's van media waarin prijsverhogingen etc worden bekendgemaakt.
 • [11:35] Er worden veel populistische uitspraken gedaan waaronder verwijderen van accijns of belasting, maar dat zijn niet realistische uitspraken zonder dat onderzoek is gedaan.
 • [11:34] Minister Ruisandro Cijntje zegt dat Curacao deel uitmaakt van de wereld en er dus ook hier veranderingen in prijzen te zien zijn. Problemen met transport, containers, crisis in Oekraine zorgen hier ondermeer voor.
 • [11:30] Pers is in de zaal. de persconferentie begint over twee minuten.
 • [11:24] De pers wacht voor de perszaal.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram