zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) ziet in de procedure van besluitvorming over voorstellen van een rijkswet een democratisch tekort voor de Caribische landen. Daarom wil het Nederlandse kabinet ruimte geven voor een ‘proportionele stem’ van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief over de hoofdlijnen van het Koninkrijksbeleid aan de Tweede Kamer. Samen met de landen onderzoekt ze op welke manier dit het beste kan worden gedaan. “Dit is vermoedelijk een langdurig traject, met verschillende oplossingsrichtingen die aanpassing van het Statuut noodzakelijk kunnen maken”, aldus de brief.

Voor de zomer informeert Van Huffelen de Tweede Kamer over de mogelijke oplossingsrichtingen en de voortgang van de besprekingen met de landen.

Volgens de staatssecretaris gaat samenwerking in het Koninkrijk over het gezamenlijk behalen van gedeelde doelen en niet primair om geld. Daarom wordt er verkend hoe de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk versterkt kunnen worden.

Verkiezingen EU
In het coalitieakkoord is afgesproken dat kiesgerechtigde inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten makkelijker moeten kunnen meedoen aan de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De minister van BZK
verkent op welke wijze dit het beste gedaan kan worden en gaat hierover met de landen in gesprek.

Geschillenregeling

Bij een gelijkwaardige relatie hoort ook de geschillenregeling, waarover al langer wordt gesproken. Op dit moment ligt het initiatief (om te komen tot een nieuw ontwerp) bij de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) heeft het verzoek hiertoe bij de CAS-landen neergelegd. Van Huffelen is graag bereid hierover mee te denken en te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voortgang te boeken.