zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De kabinetsaanpak van het met drones binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens in gevangenissen is bijna drie jaar na de aankondiging nauwelijks van de grond gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Defensie. Vakbond FNV en de centrale ondernemingsraad (cor) van het gevangenispersoneel willen dat het kabinet opschiet om de gevangenismedewerkers te beschermen.