Door: NU.cw
|
26 januari 2022

Carmabi is niet tegen de grootschalige ontwikkeling van Oostpunt, maar vindt dat de besluitvorming over een gebied dat 10 procent van het eiland beslaat zorgvuldig zou moeten plaatsvinden. Daarom is de milieu-en natuurstichting deze week in hoger beroep gegaan.

Carmabi is sinds 2017 in een rechtszaak verwikkeld met de Curaçaose overheid rond de grootschalige ontwikkeling op Oostpunt. Het gerecht besliste op 1 december 2021 dat de landsverordening die de ontwikkeling van het gebied mogelijk maakt in zijn huidige vorm blijft bestaan.

De afgelopen 5 jaar heeft deze rechtszaak voor veel verwarring gezorgd, zegt de stichting die onder meer de natuurparken Shete Boka en Christoffelpark beheert.

Zo is Carmabi beticht van het zelf willen ontwikkelen van Oostpunt, een vliegveld te willen aanleggen, tegen elke vorm van ontwikkeling op Oostpunt te zijn of zelfs tegen de economische ontwikkeling van het eiland in het algemeen. “Carmabi heeft echter geenszins de ambitie Oostpunt zelf te willen ontwikkelen, maar vindt alleen dat de mate waarin Oostpunt ontwikkeld zou kunnen worden bepaald dient te worden aan de hand van correcte informatie en zorgvuldige (juridische) procedures”, aldus Carmabi in een persbericht.

Bescherming unieke natuur

Het juridische geschil tussen Carmabi en de Curaçaose overheid draait om de Landsverordening Herziening Oostpunt die begin 2017 werd aangenomen. Volgens Carmabi kwam deze Landsverordening zonder een goede onderbouwing tot stand. Daarop heeft de stichting besloten naar de rechter te stappen om alsnog een heroverweging van de plannen voor Oostpunt af te dwingen op basis van bestaande informatie over het gebied en de rest van het eiland.

Hiermee wordt voorkomen dat bebouwing het aanzicht van het hele gebied gaat bepalen zoals nu mogelijk is middels de nieuwe landsverordening. Tevens wordt voorkomen dat de unieke natuurlijke diversiteit en de aanwezigheid van unieke ecosystemen van Curaçao verloren gaan.

Alternatief plan

Carmabi heeft daarom al sinds enkele jaren een alternatief principe voor de ontwikkeling van Oostpunt voorgesteld waarbij ongeveer 30 procent van het meest oostelijk deel van het Oostpunt gebied als groot aaneengesloten conserveringsgebied wordt ingesteld.

Op deze manier zou Curaçao ook voldoen aan het internationaal veel gebruikte minimum van 30 procent voor het oppervlak van een gebied dat voor natuurbehoud beschikbaar zou moeten worden gemaakt.

Het gebied is tevens zo gekozen dat de langs de kust gelegen koraalriffen kunnen worden ontzien, van verschillende vormen van vervuiling. 

Carmabi: “Beslissingen over ontwikkeling binnen natuurgebieden die nadelige gevolgen voor de eilandelijke natuur zullen hebben, dienen daarom overwogen genomen te worden om onomkeerbare fouten en gevolgen van ondoordachte ontwikkeling zo veel mogelijk te voorkomen. Zolang daar geen sprake van is, zal Carmabi noodgedwongen proberen een dergelijke overweging via de rechter af te dwingen.”

Concept van Carmabi’s voorstel om een gedeelte van het Oostpunt gebied als conserveringsgebied te bestemmen. Hierbij zouden de gebieden op land die uitstromen op het gebied tussen Hamrak en Punt Kanon worden gevrijwaard van bebouwing om zo met name de riffen langs de kust te ontzien.
Beeld: Bea Moedt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram