Door: Nu.nl
|
21 januari 2022

Het nieuwe kabinet moet snel maatregelen nemen die de positie van jongeren verbeteren, vindt het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. Zo moet de toegang tot de woningmarkt verbeterd worden, moet de basisbeurs omhoog en moet er blijvende aandacht komen voor de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram