Door: NU.cw
|
21 januari 2022

De commissie die belast is met de zoektocht naar een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij heeft een selectie gemaakt van mogelijke exploitanten. In totaal hebben twintig bedrijven interesse getoond om de raffinaderij te exploiteren. Hoeveel van hen zijn geselecteerd voor het vervolgtraject wordt niet genoemd in het persbericht van eigenaar Refineria di Kòrsou (RdK).

De geselecteerde bedrijven doen nu een vooronderzoek met gebruik van informatie in het 'teaser dossier' dat alle bedrijven hebben ontvangen. Ook hebben de kandidaten toegang tot de virtuele data-room van RdK. Daarin kunnen ze allerlei informatie en gegevens over de petroleumfaciliteiten op Curaçao vinden.

De komende weken zullen de kandidaten de raffinaderij en de opslagterminal op Bullenbaai bezoeken. Tijdens het bezoek zal de directie van RdK en de commissie een presentatie geven over de exploitatie en onderhoud van de raffinaderij, het personeel en de vereisten om aan de milieunormen te voldoen.  

Zoals bekend wil het kabinet-Pisas eind februari een ‘binding proposal’ sluiten met de beoogde exploitant. Dan gaan de onderhandelingen om tot een akkoord te komen van start.

RdK meldt vooralsnog geen informatie te kunnen verschaffen over de partijen waarmee gesproken wordt. Dit in het kader van de geheimhoudingsverklaring. Ook wordt benadrukt dat het in het belang van het traject is dat er zo min mogelijk wordt gespeculeerd over de bedrijven die in de running zijn om de raffinaderij over te nemen.

Eind 2019 liep het contract met de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA af. Eerdere pogingen om tot een opvolger te komen zijn mislukt. De laatste partij waarmee tot september 2021 werd onderhandeld is Corc. Deze kon de benodigde financiering niet rond krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram