zaterdag 22 januari 2022 23:24
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
5 januari 2022

De regering moet een aantal belangrijke documenten over het faillissement van Insel Air International en de betrokkenheid van de overheid openbaar maken. Dat heeft de rechter besloten in het geding tussen journalist Yves Cooper en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Charles Cooper (MFK).

De journalist wil een civiele enquêteprocedure starten over de lening van 33 miljoen gulden die door de Curaçaose regering is verstrekt aan Insel Air. Dit is belastinggeld dat door de inwoners van het eiland is betaald. Volgens Cooper is het daarom belangrijk dat duidelijk wordt of het verstrekken van een lening van een dusdanig groot bedrag een verantwoorde keuze was.

Cooper eiste in 2019 op grond van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (Lob) om openbaarmaking van informatie over de beslissingen ten aanzien van Insel Air. De minister besloot geen inzage te geven in de desbetreffende documenten.

In hoger beroep verzocht de journalist opnieuw om openbaarmaking van de economische en technische vergunning van de luchtvaartmaatschappij, het rapport van de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (NILT),  de leningsovereenkomst en de Pledge and Usufruct Agreement.

De minister verklaarde dat een deel van de verzochte informatie niet bestaat, dat een deel bij een andere minister opgevraagd dient te worden en dat een deel van de documenten niet openbaar gemaakt kan worden vanwege vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

De rechter oordeelde dat een aantal documenten wel degelijk bestaat en dat de minister de stukken openbaar moet maken. Daarnaast had de minister het verzoek door moeten sturen naar de desbetreffende ministers. Dit dient nu alsnog te gebeuren. Ondanks de eis van Cooper ziet de rechtbank geen reden om een dwangsom op te leggen om de openbaarmaking van de documenten te verzekeren.

Volgens de rechter is er geen aanleiding om aan te nemen dat het ministerie de documenten niet openbaar zal maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram