zaterdag 22 januari 2022 11:04
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
5 januari 2022

De overheid heeft in de periode 2019-2020 bijna 7 miljoen gulden te veel uitbetaald aan salarissen. Het grootste deel hiervan betreft betalingen die onterecht zijn gedaan in verband met overwerk tegen 150 en 200 procent. Dit komt neer op 5,33 miljoen gulden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in een rapport naar de salarisadministratie van de overheid.

Ook is het onzeker of de overheid 7,14 miljoen gulden terecht heeft uitgekeerd. Bij deze betalingen waren de benodigde onderliggende documenten niet beschikbaar. Hierdoor is het onzeker of de betreffende salarismutaties rechtmatig, juist en tijdig zijn verwerkt, aldus de ARC in het rapport dat naar de Staten is gestuurd.

Toelages

Zo is bijvoorbeeld aan vier ex-medewerkers van oud-ministers 56.006 gulden aan toelage onterecht betaald. De toelages zijn niet ingetrokken toen de ministers opstapten. Een medewerker die op 24 maart 2017 was benoemd en waarvan de ambtsperiode van de minister per 29 mei 2017 is beëindigd, kreeg tot en met eind maart 2020 een maandelijkse toelage van 1.899 gulden. Deze toelage moest sinds 29 mei 2017 worden stopgezet. Dit is niet gebeurd.

Ook hebben twee ministers 90.066 gulden in 2019 ontvangen zonder wettelijke grondslag. De voormalige landsverordening die de bezoldigingen van de ministers regelde is per 10 oktober 2010 komen te vervallen. In 2019 was er nog geen nieuwe wet hiervoor. Deze trad pas per 1 juli 2021 in werking. Hetzelfde geldt voor de overbruggingstoelagen van 293.842 gulden die uitgekeerd zijn aan de oud-politieke gezagdragers in 2019.

Optelsom

De ARC schat dat sinds 10-10-’10 de overheid 55 miljoen gulden te veel aan salarissen heeft uitgekeerd. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) is inmiddels gestart met het terugvorderen van sommige van de te veel uitbetaalde bedragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram