zaterdag 22 januari 2022 03:38
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
30 december 2021

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is een onderzoeksproject gestart om de economische effecten van het minimumloonstelsel op Curaçao te kwantificeren. Onder de huidige omstandigheden zou een verhoging van de minimumlonen ter compensatie van de huidige stijging van de consumentenprijzen voorzichtig moeten worden aangepakt.

Onderzoek naar het effect van minimumloonstelsels wijst uit dat minimumlonen niet alleen van invloed zijn op de werkgelegenheid, maar ook op lonen, opleidingen op de werkplek, de prijs van goederen en diensten, de inkomensverdeling en de welvaart, aldus CBCS-directeur Richard Doornbosch in het tweede kwartaalbericht van 2021. Bij het overwegen van verhogingen van de minimumlonen moet dan ook met al deze factoren rekening worden gehouden.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat de negatieve effecten van een verhoging van de minimumlonen sterker zijn in tijden van recessie en economische crises door de extra financiële druk die werkgevers en werknemers dan ondervinden.

Onder de huidige omstandigheden, waarin Curaçao en Sint Maarten pas uit een diepe economische krimp met een hoge werkloosheid komen, zou een verhoging van de minimumlonen ter compensatie van de huidige stijging van de consumentenprijzen dan ook voorzichtig moeten worden aangepakt, gelet op de uitdagende omgeving waarin bedrijven en werknemers verkeren, zegt Doornbosch.

De gemiddelde consumentenprijzen stegen sterk in 2021, met naar schatting 3,9 procent op Curaçao en 4 procent op Sint Maarten. Vooral huishoudens met een laag inkomen, die een aanzienlijk deel van hun inkomen aan voedsel besteden, zijn hierdoor getroffen. “De vraag rijst dan of in de huidige situatie de minimumlonen tenminste moeten worden aangepast aan de inflatie”, aldus CBCS.  

Het minimumloon werd in 2019 voor het laatst aangepast. Werknemers van 21 jaar en ouder ontvangen een minimum bruto uurloon van 9,62 gulden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram