zondag 2 april 2023 02:16
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
22 december 2021

Curaçao heeft een paar successen geboekt bij de nakoming van de afspraken met Nederland. Zo verloopt de samenwerking tussen de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) - dit is de voorloper van het Caribisch Hervormingsorgaan (COHO) - en de Nationale Hervormingscommissie regering Curaçao (NHC) goed. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die demissionair staatssecretaris Raymond Knops vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De sturing door de NHC is volgens Knops duidelijk merkbaar en betaalt zich uit in resultaten op diverse vlakken waaronder de meest precaire dossiers. Door de constructieve samenwerking op ambtelijk niveau wordt invulling gegeven aan afspraken in de uitvoeringsagenda over het fiscaal stelsel, de belastingdienst, de SVB-maatregelen, de verduurzaming van het Curaçao Medical Center en de hervorming van het kansspelbeleid.

Omdat de uitvoeringsagenda voor het vierde kwartaal pas eind oktober is vastgesteld, en de daarin opgenomen deadlines zijn geactualiseerd, ligt het merendeel van de maatregelen nu op schema, aldus Knops.

De Nederlandse bewindsman vindt het belangrijk dat de in de uitvoeringsagenda gemaakte afspraken nu ook echt worden gerealiseerd. “Op diverse thema’s zijn daartoe goede stappen gezet in oktober en de eerste helft van november. Ook is de samenwerking verder geïntensiveerd, onder meer zichtbaar door meerdere werkbezoeken van de TWO aan Curaçao in november”, schrijft Knops.

Zo is er afgesproken dat de TWO financiering beschikbaar stelt voor het grond- en vastgoedbeleid en voor het inhalen van de achterstanden bij de wetgevingsfunctie. Knops: “Succesvol invulling geven aan de uitvoeringsagenda vraagt om commitment, doorzetting en verdere intensivering van de samenwerking tussen TWO en de NHC. Zeker nu voor steeds meer maatregelen de tijd is aangebroken om analyses, aanbevelingen en plannen van aanpak om te zetten naar uitvoering.”

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram