zondag 24 september 2023 04:38
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
20 december 2021

Fundashon Kòrsou Transparente (FKT) heeft onlangs in samenwerking met coWorld (Coworking Community Curaçao) een debatavond georganiseerd in The Triangle met als thema ‘transparantie, een machtig wapen tegen corruptie’. Tijdens het debat kwam naar voren dat transparantie in de praktijk vaak minder haalbaar is dan de checks and balances in de samenleving de burger doen geloven en dat het ook een keerzijde heeft.

De stellingen waren gericht op de openbaarmaking van: de financiering van politieke partijen, de salarissen van bestuurders van overheidsentiteiten en de toekenning van projecten bij aanbestedingen. Het zorgde voor een levendig debat waarbij de panelleden niet altijd op één lijn zaten. Het panel bestond uit Keursly Concincion (Ombudsman Curaçao), Achim Henriquez (advocaat), Stella van Rijn (secretaris deneraal van het ministerie van Algemene Zaken), Leo Rigaud (directeur Vidanova Bank en voorzitter Economenclub) en Johanneke Schelling (overheidsjurist en privacy deskundige). De avond werd geleid door Elton Villareal.

Ombudsman Concincion noemde ‘transparency the currency of our democracy, terwijl Rigaud wees op de wens van bedrijven om anoniem te blijven bij de financiering van politieke partijen. Schelling vroeg aandacht voor de noodzaak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarmaking van de salarissen van bestuurders. In het voorliggende ontwerp landsverordening zouden namelijk ook persoonsgegevens geopenbaard moeten worden.

Van Rijn trok de stelling over openbaarmaking van salarissen in breder perspectief en noemde het onderwerp onderdeel van een verdelingsvraagstuk op Curaçao.  Henriquez ging bij de behandeling van de stelling over het openbaar maken van de toekenning van projecten uitvoerig in op het belang van een goede uitvoering van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (Lob). Hij wees erop dat de Lob een instrument is voor de burger en de journalist om de overheid te dwingen informatie vrij te geven die het publiek toekomt. In de praktijk worden verzoeken zelden beantwoord.

Er bestond bij de panelleden eensgezindheid over de wetgeving: die biedt voldoende mogelijkheid om meer informatie te openbaren.  Het belang van publieke informatie werd onderstreept, maar er werd ook op gewezen dat transparantie in de praktijk vaak minder haalbaar is dan de checks and balances in de samenleving de burger doen geloven en dat het ook een keerzijde heeft.

Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent.

De goed bezochte debatavond vond plaats in het kader van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag tegen Corruptie die ieder jaar sinds 2003 op 9 december wordt gehouden. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het thema corruptie, om het bewustzijn in de gemeenschap te vergroten en om bij te dragen aan de kennis in het voorkomen en bestrijden daarvan.

Corruptie tast de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan en ondermijnt daarmee het vertrouwen van de burgers in die rechtstaat. Ook belemmert corruptie economische vooruitgang en leidt deze tot politieke en economische instabiliteit en armoede.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram